Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Fundusz Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy - interpretacja resortu finansów

Fundusz Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy - interpretacja resortu finansów fotolia.pl

W art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uregulowano kwestię wykorzystania środków z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy środki na dodatkowe zadania oświatowe mogą pochodzić albo ze zwiększonej rezerwy oświatowej albo z Funduszu Pomocy. Źródłem pierwszej transzy środków, które JST otrzymały za okres od 24.03.2022 do 31.03.2022 r. jest Fundusz Pomocy.

Związek Powiatów Polskich wnioskował o interpretację wątpliwości dotyczących sposobu klasyfikowania środków i włączania ich do budżetu oraz konieczności tworzenia wyodrębnionych rachunków bankowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez JST ale także inne podmioty, które samorządy dotują. Na prośbę ZPP resort finansów w uzgodnieniu z MEiN przygotował wyjaśnienie tej kwestii.

Wskazano, że Minister Finansów przekazał 15 kwietnia br. środki Funduszu do JST. Do poszczególnych samorządów wpłynęły kwoty zgodnie z wyliczeniami dokonanymi przez MEiN. Był to pierwszy transfer środków z Funduszu na cele pomocowe o obszarze oświaty za okres od 24 lutego do końca marca 2022r. Kolejne transfery będą dokonywane w kolejnych miesiącach. Środki będą przekazywane w ratach miesięcznych z uwzględnieniem faktycznej liczby dni w danym miesiącu. Po naliczeniu środków na dany okres nie ma już możliwości zwiększenia środków w sytuacji nieprawidłowego wykazania danych w SIO (korekta skutkuje naliczeniem środków od następnego okresu). Warto zaznaczyć, że JST otrzymują jedną kwotę, którą przeliczają na zadania oświatowe dokonywane względem uchodźców z Ukrainy. Szczegółowy zakres zadań finansowanych z otrzymanych środków należy do decyzji poszczególnych samorządów. Należy wskazać dodatkowo, że środki z omawianego Funduszu obejmują także dowożenie uczniów oraz wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5 – 5lat.

Ministerstwo Finansów przekazuje środki z Funduszu na numery rachunków bankowych JST, które posiada w celu przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej. Otrzymane środki należy przenieść więc na wydzielony rachunek dedykowany środkom z Funduszy Pomocy, dla wydzielonego rachunku należy opracować plan finansowy. Omawiane finanse powinny być ujmowane w budżecie JST z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu (ewidencja wyodrębniona w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę księgach rachunkowych).

Przepisy dotyczące Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy są analogiczne do przepisów dot. Funduszu Przeciwdziałania COVID, zatem podejście do ujmowania środków funduszy powinno być analogiczne. Obowiązek wyodrębniania środków dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, a nie ich jednostek budżetowych tj. szkół, przedszkoli, czy jednostek dotowanych. Na uczniów i wychowanków pochodzących z Ukrainy - tak jak i na pozostałych uczniów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego - należy jak dotychczas przekazywać dotacje na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

JST, które otrzymały środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe i do końca danego kwartału ich nie wykorzystały, mają obowiązek poinformować (w terminie 15 dni od dnia upływu każdego kwartału danego roku) Ministra Finansów o wysokości niewykorzystanych funduszy.

Pełna treść interpretacji znajduje się tutaj.

Śr., 27 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka