Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ustny sprzeciw co do zawieszenia postępowania?

Ustny sprzeciw co do zawieszenia postępowania? fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie poczynił ostatnio rozważania na temat tego, w jakiej formie organ powinien utrwalić ustne wyrażenie sprzeciwu w przedmiocie zawieszenia postępowania. Jakie stanowisko zajął Sąd?

WSA na wstępie przypomniał, że zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie przyjmuje się, że w przepisie art. 98 § 1 k.p.a. nie chodzi o zgodę pozostałych stron na zawieszenie postępowania – wystarczający jest bowiem jedynie brak ich sprzeciwu.

Przechodząc do rzeczy Wojewódzki Sąd zaznaczył, że na podstawie art. 72 k.p.a. dopuszczalne jest sporządzenie przez organ adnotacji, a zgodnie z jego § 1 czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności. Zdaniem WSA przesłanką, która różnicuje sytuację w której organ administracji może sporządzić adnotację, od tej w której musi posłużyć się protokołem, jest istnienie czynności, która ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Owa „istotność” jest więc okolicznością decydującą o możliwości posłużenia się określonym sposobem utrwalenia czynności – orzekł WSA. Wobec powyższego zdaniem Sądu udokumentowanie ustnie zgłoszonego sprzeciwu strony co do wniosku o zawieszenie postępowania w trybie art. 98 § 1 k.p.a., powinno nastąpić w formie protokołu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 listopada 2021 r., III SA/Kr 648/21

Źródło: CBOSA

Sob., 25 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel