Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt Polityki zakupowej państwa na najbliższe cztery lata przesłany do konsultacji publicznych

Projekt Polityki zakupowej państwa na najbliższe cztery lata przesłany do konsultacji publicznych fotolia.pl

Do konsultacji publicznych i opiniowana został przesłany projekt Polityki zakupowej państwa. Obowiązek przygotowania takiego dokumentu nałożyło na rząd nowe Prawo zamówień publicznych. Pierwsza Polityka zakupowa państwa obejmie lata 2022-2025.

Polityka zakupowa państwa to dokument o charakterze średniookresowej strategii przyjmowanej przez Radę Ministrów w formie uchwały raz na 4 lata. PZP będzie koncentrować się na trzech priorytetach – profesjonalizacji, rozwoju potencjału MŚP oraz zrównoważonych zamówieniach publicznych.

Celem profesjonalizacji zamówień publicznych ma być zwiększenie ich efektywności i innowacyjności. Polityka zakupowa państwa ma przede wszystkim:

 • zachęcać do udziału w zamówieniach publicznych przedsiębiorców z sektora MŚP, zwłaszcza tych otwartych na nowe technologie;
 • stymulować wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki i rozwoju nowych technologii, poprzez zwiększenie ilości zrównoważonych, innowacyjnych i zielonych zamówień;
 • bardziej efektywnie wydawać środki publiczne.

Polityka zakupowa wprowadzi szereg rekomendacji dla uczestników rynku zamówień, jak np.:

 • obowiązek stosowania profili zawodowych (formuła ProcurCompEu);
 • doskonalenie kompetencji kadr zamawiającego (narzędzia z Pzp, umiejętności miękkie, wiedza merytoryczna o przedmiocie zamówienia);
 • budowę portalu internetowego dla zamawiających (zbiór materiałów edukacyjnych, zaleceń i dobrych praktyk, a także moduł e-learningowy);
 • poprawę współpracy związanej z udzielaniem zamówień wspólnych i centralnych, z wykonawcami i organizacjami publicznymi.

Polityka zakupowa wprowadza szereg zaleceń dla uczestników rynku zamówień:

 • wskazuje działania, jakie zamawiający mają podejmować w celu zapewnienia szerszego dostępu MŚP do rynku zamówień publicznych (dzielenie zamówienia na części lub dopuszczenia składania ofert częściowych; stawiania wykonawcom proporcjonalnych wymagań, w tym proporcjonalnych wymagań finansowych; zapewnienia czasu na przygotowanie się do udziału w postępowaniu; wydłużenie czasu na złożenie oferty; udzielanie zaliczek i częściowych płatności również w umowach zawieranych na okres krótszych niż 12 miesięcy);
 • wsparcie merytoryczne MŚP (wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla MŚP - webinariów, szkoleń, seminariów, case study, warsztatów poświęconych zamówieniom publicznym);
 • mechanizm certyfikacji wykonawców;
 • standaryzacja dokumentów zamówienia;
 • wsparcie udziału MŚP w zamówieniach organizacji międzynarodowych.

Dokument zawiera także zalecenia dotyczące wykorzystania poszczególnych narzędzi i instytucji funkcjonujących już w systemie zamówień publicznych, które zmierzają do realizacji jej priorytetów. Przykładem takich narzędzi są: strategie zakupowe zamawiających, umowy ramowe, zamówienia przedkomercyjne, dynamiczny system zakupów i konkurs, podział zamówienia na części.

Polityka zakupowa państwa ma obowiązywać od 1 stycznia 2021r.

Źródło: MRiT

Śr., 10 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska