Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Drony a realizacja zadań publicznych – brak regulacji prawnych

Drony a realizacja zadań publicznych – brak regulacji prawnych fotolia.pl

Jak wskazuje PUODO wykorzystywanie dronów przez organy publiczne dla realizacji ich zadań powinno mieć wyraźną, przejrzystą i wyczerpująco uregulowaną podstawę prawną, wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W polskim porządku prawnym brak przepisów kompleksowo odnoszących się do kwestii wykorzystywania dronów przez podmioty publiczne dla realizacji zadań publicznych czy też w ramach sprawowania przez nie władztwa publicznego. Tymczasem unijny ustawodawca kwestię tę pozostawił do uregulowania w prawodawstwie państw członkowskich, określającym zadania poszczególnych podmiotów publicznych czy służb.

Problem jednak istnieje, bo dron poprzez monitorowanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku, może pozyskiwać bardzo szeroki zakres danych, w tym takich, które podlegają ochronie prawnej. Dron uzbrojony w kamerę, niekiedy umożliwiającą również nagrywanie dźwięku, bardzo łatwo uzyskuje wysokiej jakości nagrania nie tylko z przestrzeni publicznej, ale także z prywatnej. Obraz przetwarzany w czasie rzeczywistym czy zarejestrowany przez tego rodzaju statek powietrzny może potencjalnie zawierać liczne dane osobowe, takie jak np. wizerunek, pochodzenie, dane o stanie zdrowia, cechy charakterystyczne, sposób postępowania osoby bądź osób, łączące je relacje itp.

Z kolei rejestrowanie dźwięku może nawet wiązać się z przetwarzaniem informacji wynikających z prowadzonych rozmów, w tym dotyczących także osób postronnych.

PUODO wskazał, że w polskim porządku prawnym istnieją przepisy albo fragmentarycznie regulujące posługiwanie się dronami dla monitorowania i rejestrowania obrazu i zdarzeń w miejscach publicznych przez służby, albo też brakuje regulacji stanowiących o: podstawie prawnej i celu przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem rejestrowania obrazu i/lub dźwięku przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych, zakresie w jakim można gromadzić takie dane, procesie ich przetwarzania i rolach poszczególnych podmiotów w nim pełnionych czy też okresie przechowywania danych gromadzonych podczas wykonywania operacji i zadań.

Dlatego celowe jest podjęcie dyskusji i rozważenie wprowadzenia odpowiednich regulacji sektorowych w zakresie zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych, tak by realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem dronów nie naruszała praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Źródło: UODO

Wt., 9 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek