Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przesunięcia kwot w budżecie a umowy zawarte na podstawie projektu – wyrok WSA

Przesunięcia kwot w budżecie a umowy zawarte na podstawie projektu – wyrok WSA fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przeanalizował następującą sytuację: Rada Gminy, podejmując uchwałę budżetową, dokonała kilku zmian (przesunięć kwot między działami budżetu, nie zwiększając jednak deficytu budżetowego gminy) – w stosunku do złożonego przez organ wykonawczy projektu, na skutek czego nie zabezpieczono środków niezbędnych na realizację wszystkich, zawartych na podstawie projektu budżetu, umów. Przy czym chodziło o sytuację, w której w związku z nieuchwaleniem budżetu na 2021 r. do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, podstawą gospodarki finansowej Gminy od stycznia 2021 r. był projekt budżetu. Jakie stanowisko przyjął WSA?

Skład orzekający w omawianej sprawie podzielił wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 marca 2014 r. (sygn. akt II GSK 163/13) stanowisko, że – co do zasady – inicjatywa uchwałodawcza organu wykonawczego nie wiąże organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. W ocenie Sądu przysługującą organowi wykonawczemu inicjatywę uchwałodawczą rozumieć należy bowiem jedynie jako prawo do wniesienia projektu uchwały z takim skutkiem, że organ stanowiący zobowiązany jest uczynić go przedmiotem swoich obrad. Zdaniem WSA powyższe nie oznacza, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego musi podjąć uchwałę w kształcie przedstawionym przez zarząd. Sąd zaznaczył, że inicjatywa uchwałodawcza – co do zasady –  nie wiąże bowiem organu stanowiącego, w tym znaczeniu, że nie pozbawia go możliwości decydowania o treści uchwalanych aktów. Jak zauważył Sąd, z tego względu w orzecznictwie sądowym jeszcze na gruncie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych sygnalizowano, że należy odróżnić kwestię decydowania o wysokości dochodów i wydatków, w granicach określonych przez art. 183 ust. 2 (odpowiednik art. 240 ust. 2 obowiązującej aktualnie ustawy o finansach publicznych), od dokonywania zmian w przedmiocie nieobjętym inicjatywą organu wykonawczego. Działanie wykraczające poza wskazaną inicjatywę stanowi bowiem niewątpliwie istotne naruszenie prawa – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2021 r., I SA/Sz 381/21

Źródło: CBOSA

Śr., 7 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel