Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lokalne Partnerstwa ds. Wody – prośba resortu rolnictwa o włączenie się powiatów

Lokalne Partnerstwa ds. Wody – prośba resortu rolnictwa o włączenie się powiatów fotolia.pl

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Anna Gembicka zwróciła się do Prezesa Związku Powiatów Polskich Andrzeja Płonki z prośbą o włączenie się samorządu powiatowego w inicjatywę Lokalnych Partnerstw ds. Wody, w szczególności we współpracę z koordynatorami ds. wody, będącymi przedstawicielami Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz aktywne uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w ramach Partnerstw.

Jak zaznacza Minister Gembicka, biorąc pod uwagę skalę problemu susz i trudności z dostępem do wody, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 r. powierzył Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkim Ośrodkom Doradztwa Rolniczego zadanie dotyczące zainicjowania prac nad utworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW). Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie roli lokalnych społeczności w rozwiązywaniu problemów dotyczących planowania inwestycji i zarządzania wodą na obszarach wiejskich. Istota LPW polega na zainicjowaniu, a następnie zacieśnieniu współpracy pomiędzy lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rolnictwa. Główne zadania Lokalnych Partnerstw Wodnych mają obejmować:

  1. Diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich;
  2. Wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  3. Dostarczanie organom centralnym, w tym MRIRW informacji o konkretnych potrzebach inwestycyjnych oraz zbieranie aktualnych informacji w zakresie zarządzania wodą w rolnictwie;
  4. Wspieranie PGW WP, samorządów, lokalnych inwestorów w planowaniu, przygotowaniu i realizacji inwestycji wodnych i właściwym zarządzaniu wodą w rolnictwie.

Centrum Doradztwa Rolniczego utworzyło sieć koordynatorów LPW, z którymi przeprowadzane są cykliczne spotkania, na których omawiane są zadania związane z zakładaniem LPW i rozwiązywane bieżące problemy. Jako obszar działania LPW przyjęto powiat reprezentowany przez różne podmioty, w tym jednostki samorządowe poziomu powiatu i gminy. Dotychczas powstało 18 pilotażowych Lokalnych Partnerstw ds. Wody. W bieżącym roku trwają prace nad utworzeniem kolejnych 100 partnerstw. Docelowo resort rolnictwa zakłada, że LPW powstanie w każdym powiecie.

Minister Gembicka podkreśla, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma świadomość dużych potrzeb inwestycyjnych zwłaszcza w działania zwiększające retencję wody – wychodząc naprzeciw potrzebom wsparcia inwestycji wodnych na obszarach wiejskich, z inicjatywy resortu tego rodzaju przedsięwzięcia zostały uwzględnione w Krajowym Planie Odbudowy. Inwestycje mające na celu zwiększenie retencji wodnej i poprawę bilansu wodnego poprzez modernizację, odbudowę czy przebudowę urządzeń wodnych powinny być odzwierciedleniem lokalnych potrzeb w tym zakresie, dlatego niezwykle ważne jest określenie potrzeb oraz wskazanie priorytetów inwestycyjnych, co może być jednym z zadań stojących przed Lokalnymi Partnerstwami ds. Wody – wskazuje A. Gembicka. Równocześnie zaznacza, że opracowanie spójnej strategii wodnej na poziomie lokalnym jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy wszystkich partnerów zainteresowanych gospodarką wodną, począwszy od samorządów i kończąc na rolnikach, którzy są bezpośrednim odbiorcą efektywnie działających urządzeń wodnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na swojej stronie internetowej www.cdr.gov.pl uruchomiło podstronę pt. „WODA W ROLNICTWIE”, na której znajduje się sieć tworzonych LPW z podziałem na poszczególne województwa.

Wt., 18 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel