Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Planowane na rok 2021 kontrole NIK istotne z punktu widzenia samorządów

Planowane na rok 2021 kontrole NIK istotne z punktu widzenia samorządów fotolia.pl

Na stronie Najwyższej Izby Kontroli pojawił się plan pracy NIK na rok 2021. Przewiduje on realizację 103 tematów kontroli planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa i kontrolę założeń polityki pieniężnej w 2020 roku.

Najwięcej tematów kontroli zaplanowano w działach: administracja publiczna (14 tematów kontroli, 13,6%), zdrowie (8 tematów kontroli, 7,8%), finanse publiczne i gospodarka (po 7 tematów kontroli, tj. po 6,8%), energia, transport i środowisko (po 6 tematów kontroli, tj. po 5,8%) oraz budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, budżet i obrona narodowa (po 5 tematów kontroli, tj. po 4,9%). Tematy kontroli w wymienionych działach stanowić będą 67,1% wszystkich tematów kontroli ujętych w Planie pracy NIK na 2021 rok. Pozostałe działy administracji rządowej również zostaną poddane badaniom, jednak w mniejszej skali niż wyżej wymienione.

Planowane kontrole:

 1. Działania organów administracji publicznej na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa
  Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy administracja publiczna podejmuje skuteczne działania w celu zwiększenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa
 2. Realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
  Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy organy administracji publicznej prawidłowo realizowały zadania określone w programie „Posiłek w szkole i w domu”, w szczególności, czy uzyskano efekty rzeczowe adekwatne do zrealizowanych wydatków?
 3. Finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
  Pytanie definiujące cel główny kontroli: W jakim stopniu dostępne jednostkom samorządu terytorialnego środki na zadania oświatowe, w szczególności środki przekazywane z budżetu państwa, zapewniają finansowanie potrzeb w tym zakresie?
 4. Rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych
  Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania administracji publicznej zapewniają rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych?
 5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy organy samorządu terytorialnego skutecznie i zgodnie z prawem realizowały zadania związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?
 6. Zarządzanie pasem drogowym w miastach
  Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy zarządcy dróg rzetelnie i efektywnie zarządzali pasem drogowym?
 7. Cyfryzacja Ewidencji Gruntów i Budynków na szczeblu powiatowym
  Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy cyfryzacja Ewidencji Gruntów i Budynków na szczeblu powiatowym jest przygotowana i realizowana właściwie?
 8. System szkolenia kandydatów na kierowców
  Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy obowiązujące regulacje prawne oraz działania właściwych organów administracji publicznej zapewniały przygotowanie kandydatów na kierowców do bezpiecznego poruszania się po drogach?
 9. Funkcjonowanie szkół w sytuacji zagrożenia COVID-19
  Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy kształcenie dzieci i młodzieży w szkołach, w sytuacji zagrożenia COVID-19, zorganizowano i realizowano w prawidłowy sposób?
 10. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych przez powiatowe urzędy pracy
  Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy powiatowe urzędy pracy prawidłowo i skutecznie aktywizują zawodowo osoby niepełnosprawne?
 11. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym w ramach realizacji Programu „Senior+”
  Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy Program „Senior+” był efektywnym narzędziem zwiększania aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w ramach polityki senioralnej realizowanej przez samorządy?
 12. Funkcjonowanie szpitali w warunkach pandemii COVID-19
  Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy zmiany w organizacji i finansowaniu szpitali, w warunkach pandemii COVID-19, zapewniły ich prawidłowe funkcjonowanie?
Sob., 9 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka