Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najistotniejsze kwestie dla funkcjonowania powiatów podczas wideokonferencji Zarządu Związku Powiatów Polskich

Najistotniejsze kwestie dla funkcjonowania powiatów podczas wideokonferencji Zarządu Związku Powiatów Polskich fotolia.pl

23 grudnia odbyła się kolejna wideokonferencja członków Zarządu Związku Powiatów Polskich. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu ZPP, Andrzej Płonka. Starostowie omówili najistotniejsze kwestie dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Pierwszą poruszoną kwestią były szczepienia przeciwko COVID-19. Sprawą nierozwiązaną, a niezwykle ważną jest bowiem problem dowożenia na szczepienia osób, które nie będą w stanie dotrzeć samodzielnie. W zadanie to początkowo miały włączyć się gminy. Problemem jest jednak to, że rząd nie przykłada odpowiedniej wagi do tego, by program dowożenia ludzi na szczepienia był odpowiednio zharmonizowany. Do tej pory pojawiły się pomysły dowożenia ludzi do punktów szczepień wozami strażackimi. Zgłoszono też pomysł przewożenia autobusami szkolnymi. Wciąż nie pojawiły się jednak odpowiednie regulacje w tej sprawie.  

Członkowie Zarządu ZPP odnieśli się także do powracającej kwestii przeniesienia zarządzania szpitalami powiatowymi z powiatów na województwa. Cały czas ogromnym problemem jest brak informowania o nowych, pojawiających się nagle pomysłach.

Podczas wideokonferencji Zarządu dokonano też przeglądu najistotniejszych tematów związanych z funkcjonowaniem powiatów:

Pomysły na zmiany w systemie dochodów JST – głosy po spotkaniu Zespołu ds. przeglądu dochodów JST przy Ministerstwie Finansów.
Resort wskazał, że najbardziej potrzebne są: ustabilizowanie dochodów JST, bardziej sprawiedliwy system wyrównawczy oraz subwencja rozwojowa.
Sprawa ta jednak wzbudza kontrowersje o czym szerzej w felietonie Grzegorza P. Kubalskiego zamieszczonym tutaj.

Kontrowersje wokół RFIL – poszczególne korporacje samorządowe zajęły stanowisko dotyczące braku transparentności procesu podziału środków. 1 grudnia ZPP wystosował do Premiera RP wniosek o udostępnienia informacji publicznej jeśli chodzi o prace komisji konkursowych. Do tej pory nie ma odpowiedzi w tej sprawie.

Edukacja włączająca – w systemie pojawią się nowe instytucje:

  • Specjalistyczne centrum wspierania edukacji włączającej w każdym powiecie – taką rolę będą mogły pelnić zarówno nowo powstałe centra, jak i przedszkola, szkoły i ośrodki specjalne, które zostaną przekształcone w SCWEW
  • Centrum dziecka i rodziny – powstaną z przekształcenia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie

Pojawią się też nowe stanowiska: koordynator edukacji włączającej, pedagog specjalny edukacji włączającej, asystent ucznia.

Kierunek zmian nie przewiduje likwidacji przedszkoli, szkół i placówek specjalnych ale konieczne będzie przeorganizowanie zasad przyjmowania do nich. W przedszkolach i szkołach będą też funkcjonowały zespoły wielospecjalistyczne. Zapowiedziano także zmiany w podstawach programowych.

Zmiany będą też dotyczyły kształcenia zawodowego. Wyodrębnione zostaną zawody obejmujące wykonywanie prostych czynności zawodowych. Lista zawodów o charakterze pomocniczym zostanie poszerzona. Każda szkoła będzie też zatrudniała doradcę zawodowego.

Przewidywane są też nowe akty prawne: ustawa o centrum dziecka i rodziny, ustawa o wsparciu dziecka i ucznia, ustawa o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci i wsparciu rodzin.

Model póki co szczątkowo odnosi się do kwestii finansowych. Zaproponowano dwie grupy zmian jeśli chodzi o finansowanie: zmiany w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej i dotację celową na dostosowanie przestrzeni szkolnej.  

Pon., 28 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska