Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu fotolia.pl

Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym został złożony po wydaniu decyzji przez organ I instancji, ale przed tym zanim decyzja ta stała się ostateczna, a od decyzji tej nie zostały wniesione odwołania, to takie ustalenia uprawniają organ do stwierdzenia, że przedmiotowy wniosek został złożony po zakończeniu postępowania pierwszoinstancyjnego - stwierdził NSA w wyroku z dnia 23 września 2020 r., sygn. akt: II OSK 1203/20.

Zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. warunkiem skuteczności wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest pozostawanie tego postępowania w toku. Jak wskazuje się w doktrynie, żądanie dopuszczenia do udziału w postępowaniu może być wniesione w toku postępowania prowadzonego w trybie zwykłym przed organem I lub II instancji oraz w postępowaniu prowadzonym w jednym z trybów nadzwyczajnych.

Zgodnie z art. 104 § 1 k.p.a., sprawę załatwia się przez wydanie decyzji (postanowienia), chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej (por. wyrok NSA z 7 marca 2018 r., II OSK 1214/16). Jednoznaczne w tym zakresie pozostaje również stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, w myśl którego postępowanie administracyjne kończy się wydaniem aktu administracyjnego - decyzji, jak wynika z art. 104 k.p.a. - pozytywnej lub negatywnej.

Czw., 15 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka