Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o wniosku o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego dot. zrealizowanego przedsięwzięcia

WSA o wniosku o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego dot. zrealizowanego przedsięwzięcia fotolia.pl

Faktyczne zrealizowanie przedsięwzięcia w roku budżetowym, którego dotyczy zmiana uchwały budżetowej, przed złożeniem przez sołectwo wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o funduszu sołeckim, nie uzasadnia odrzucenia wniosku sołectwa albo uchwalenia zmiany budżetu z pominięciem odpowiedniej części projektu uchwały, jeżeli przedsięwzięcie, które zostało faktycznie zrealizowane, spełnia wymogi określone w art. 2 ust. 6 lub 7 ustawy – to teza z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. 

Sąd podzielił stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, według której termin „przedsięwzięcie przewidziane do realizacji” użyty w art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim należy rozumieć jako wskazanie celu wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego w części przyznanej danemu sołectwu. Jak wskazał WSA, rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym, a nawet jego zrealizowanie w ujęciu rzeczowym przed podjęciem uchwały zmieniającej budżet, nie uniemożliwia radzie gminy dokonania odpowiedniej zmiany w budżecie. Uchwała budżetowa nie jest bowiem planem i harmonogramem faktycznej realizacji przedsięwzięć, lecz – w części wydatkowej – planem rozdysponowania środków budżetu w danym roku budżetowym na poszczególne zadania gminy – podkreślił Sąd. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 30 lipca 2020 r., I SA/Lu 343/20

Źródło: CBOSA

Pt., 9 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel