Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dodatkowe środki na inwestycje w odnawialne źródła energii

Stworzenie przyjaznych warunków inwestowania w podsektor energetyki odnawialnej może w ciągu kilku lat doprowadzić do znacznego wzrostu udziału źródeł tejże energii w ogólnym zużyciu nośników energetycznych.
W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z dostępnych instrumentów wsparcia zarówno ze środków krajowych (są to głównie środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz zagranicznych, w tym z funduszy unijnych. Warto pamiętać, iż Parlament Europejski planuje utworzenie specjalnego, dedykowanego dla przedsięwzięć rozumianych jako OZE, funduszu, o którym poniżej.

 

Mechanizm finansowania – EPENG

 

Powstanie Europejskiego Programu Energetycznego na rzecz Naprawy Gospodarczej (EPENG) związane jest z europejskim planem naprawy gospodarczej, przyjętym przez Komisję Europejską w dniu 26 listopada 2008 r. w odpowiedzi na kryzys gospodarczy i finansowy w Europie. W powyższym planie wezwano do podjęcia skoordynowanych działań na szczeblu krajowym, uzupełnionych przez bezpośrednie działanie ze strony UE, w celu zwiększenia siły nabywczej i wzrostu popytu w gospodarce za pomocą „silnego zastrzyku” - budżetowego środka stymulacyjnego w wysokości 200 mld EUR. EPENG to przykład nowatorskiego, innowacyjnego podejścia do unijnego finansowania infrastruktury i wdrażania technologii w sektorze energetycznym.

W zakresie finansowania jest to pierwszy, pionierski przypadek, gdy tak pokaźna kwota środków została udostępniona z budżetu UE. To wielka zmiana w porównaniu do relatywnie niewielkich sum wyłożonych do tej pory przez Komisję w ramach programu Transeuropejskich Sieci Energetycznych (TEN-E), programów ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz programu „Inteligentna Energia – Europa” (IEE). Struktura instrumentu EPENG odzwierciedla jego szczególne cele. Zobowiązania prawne dotyczące wdrożenia EPENG muszą być podjęte do dnia 31 grudnia 2010 r. Ponadto rozporządzenie w sprawie EPENG zawierało wymóg, aby kryteria przyznawania dotacji obejmowały stopień przygotowania środków, co do których wnioskuje się o finansowanie z EPENG, tzn. ich zdolność do ponoszenia wydatków kapitałowych począwszy od 2010 r.
Z powyższego instrumentu skorzystają przede wszystkim organy publiczne, głównie szczebla lokalnego i regionalnego, lub podmioty publiczne lub prywatne działające w imieniu tych organów publicznych. Ich projekty muszą być opłacalne pod względem gospodarczym i finansowym.
EPENG został utworzony w 2009 roku, by stymulować naprawę gospodarczą poprzez finansowanie projektów energetycznych, takich jak transgraniczne połączenia gazowe czy elektryczne, farmy wiatrowe typu offshore czy projekty związane z wydobyciem i składowaniem węgla. Pula finansowa przyznana na lata 2009 i 2010 wynosiła 3,98 mld EUR.

Źródło: samorzad.infor.pl

Niedz., 28 Lst. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: