Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

WSA o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w jednym z niedawnych orzeczeń wskazał, jak należy określać okres, w którym możliwe jest ww. zrzeczenie, a także przypomniał o tym, że zrzeczenie można skutecznie cofnąć. 

Jak zaznaczył Sąd, ustawodawca w art. 127a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, czyli w przepisie regulującym zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania posłużył się w § 1 sformułowaniem „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania”, co oznacza w ocenie WSA, że strona uprawniona może zrzec się swojego prawa do wniesienia odwołania do ostatniego dnia upływu tego terminu.

W omawianej sprawie Skarżący odebrał osobiście przedmiotową decyzję w dniu jej wydania, co potwierdzała jednoznacznie notatka służbowa. Jednocześnie z odbiorem tej decyzji złożył swój podpis pod sformułowanym w tej decyzji oświadczeniu, że zrzeka się prawa wniesienia odwołania. Sąd podkreślił, że zgodnie z przepisem art. 57 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie (w przypadku odwołania dzień doręczenia decyzji), to przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło – zatem bieg terminu do wniesienia odwołania od decyzji rozpoczął się w dniu następnym po dniu doręczenia decyzji. W konsekwencji zdaniem WSA od tego też dnia Skarżący mógł skutecznie zrzec się prawa do wniesienia odwołania od doręczonej decyzji. Użyte przez ustawodawcę sformułowanie – „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania” (a nie od dnia doręczenia decyzji) nie może bowiem oznaczać okresu czasu sprzed daty rozpoczynającej bieg terminu do wniesienia odwołania; oznacza natomiast, że początek biegu tego terminu przypada na dzień następujący do dniu doręczania decyzji – orzekł WSA.

Ponadto z akt sprawy wynikało, że Skarżący złożył swój podpis pod oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania dopisanym przez organ w decyzji, co według Sądu powodowało, że można było zastanawiać się nad tym, czy było to swobodne oświadczenie woli Skarżącego, posiadające formę podania złożonego na zasadach określonych w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Równocześnie WSA wskazał, że strona, która zrzekła się prawa do wniesienia odwołania, może cofnąć zrzeczenie się poprzez złożenie stosownego oświadczenia o cofnięciu zrzeczenia się i wniesienie odwołania. W ocenie Sądu możliwe, dopuszczalne i skuteczne jest cofnięcie przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, jeżeli doręczenie pisma cofającego zrzeczenie nastąpiło przed upływem terminu do wniesienia odwołania. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 czerwca 2020 r., II SA/Gl 175/20

Źródło: CBOSA

Pt., 10 Lp. 2020 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel