Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Geodezja: nowe wzory zgłoszenia prac i protokołu weryfikacji. Sukces ZPP – do weryfikacji nie będą potrzebne uprawnienia

Geodezja: nowe wzory zgłoszenia prac i protokołu weryfikacji. Sukces ZPP – do weryfikacji nie będą potrzebne uprawnienia fotolia.pl

Jak pisaliśmy tutaj, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotowały projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Obecnie wersja projektu po konsultacjach publicznych została skierowana do prac w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dokonywanie weryfikacji jednak bez uprawnień

Według wersji projektu skierowanej do konsultacji publicznych osoba dokonującą weryfikacji w ramach protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac miała wskazywać numer swoich uprawnień zawodowych – aktualnie podaje zaś „stanowisko służbowe”. Jak sygnalizował w opinii złożonej w ramach konsultacji publicznych Związek Powiatów Polskich: „Uważamy, że osoba dokonująca weryfikacji powinna umieszczać w tym miejscu swoje stanowisko służbowe (jak do tej pory), a nie >>numer uprawnień zawodowych<<. To bardzo daleko idąca zmiana, wymagająca zapewnienia starostom środków na pokrycie kosztów zatrudnienia odpowiedniej liczby osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi – na ten temat milczy jednak Ocena Skutków Regulacji. W tym kontekście trzeba także zaznaczyć, że ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne nie zmieniła wytycznych do wydania przedmiotowego rozporządzenia, stąd też zaproponowana zmiana nie jest jakkolwiek konsekwencją modyfikacji treści podstawy do wydania rozporządzenia. Tym samym rozwiązania są dwa: albo zapewnienie odpowiednich środków finansowych >>idących<< za proponowanym brzmieniem, albo nadanie mu kształtu analogicznego do brzmienia dotychczasowego.”. Argumenty znalazły uznanie u autorów projektu, w nowej wersji projektu mowa jest  „stanowisku służbowym”.

Przy ocenie zgodności z przepisami prawa w kontekście spójności będzie tabela

W nowej wersji wzoru protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac przewidziano tabelę umożliwiającą wpisanie informacji o zakresie nieprawidłowości oraz wskazanie naruszonego przepisu prawa w odniesieniu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi kompletności przekazanych wyników – czego nie było w pierwotnej wersji projektu.

NIP trzyma się mocno

W porównaniu do obecnie obowiązującego wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych identyfikatorem wykonawcy pracy w przypadku przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej ma być NIP zamiast REGON-u – i w tym zakresie projektodawcy nie zmienili zdania. Wskazują na to, że stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – i w związku z tym wymaganie od przedsiębiorcy podania numeru REGON jest sprzeczne z wyżej przywołanymi przepisami Prawa przedsiębiorców.

Czw., 25 Czrw. 2020 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel