Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

IX Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej

IX Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej fotolia.pl

Od 15 do 17 listopada 2011 r. w Warszawskim Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska, odbędą się Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej, w ramach których ofertę przedstawią firmy wykonawcze i usługowe, producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń budowlanych, surowców oraz materiałów wykorzystywanych do budowy dróg i autostrad a także dostawcy rozwiązań, technologii i osprzętu z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ruchem drogowym oraz wyposażenia obiektów użyteczności publicznej.

Seminaria oraz konferencje na targach:

  • Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej: kto, co, kiedy, jak, dlaczego?", organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury – Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Tematem przewodnim spotkania będzie implementacja Dyrektywy w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Będzie to okazja aby poznać zasady klasyfikacji dróg o dużej wypadkowości, kryteria kształcenia audytorów BRD czy przećwiczyć eliminowanie błędów przy pomocy Audytu BRD.
  • Seminarium organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów: „Nowe metody diagnostyki nawierzchni dróg", podczas którego eksperci przedstawią najnowocześniejsze metody diagnostyki nawierzchni dróg ułatwiające podjęcie decyzji o naprawie lub przebudowie starej drogi, wybór właściwej technologii naprawy, sprawdzenie jakości wykonania nowej nawierzchni czy wykonanie szczegółowych pomiarów stanu nawierzchni.
  • Seminarium „Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe" prezentujące nowatorski projekt zakładający opracowanie i wdrożenie wyjątkowej konstrukcji w postaci aktywnej inteligentnej bariery, którą będzie można wykorzystać na mostach, w tunelach i punktach niebezpiecznych na drogach, by zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu (organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
  • II Forum „Moja Innowacja 2011" (moderator: prof. Dariusz Sybilski). W tegoroczny projekt zaangażowali się specjaliści z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, którzy na wybranych przykładach pokażą innowacyjne działania w projektach transportowych współfinansowanych ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko, co jest szczególnie interesujące w kontekście kolejnych dotacji z UE.
  • Seminarium pt. „Realizacja robót budowlanych finansowanych ze środków publicznych" organizowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa. Podczas spotkania eksperci z firmy „Konsultanci Zamówień Publicznych" powiedzą m.in. jak poprawiać omyłki w kosztorysie zawarte w ofercie z ceną kosztorysową i ryczałtową, jaki jest dozwolony zakres zmian umowy dotyczącej robot budowlanych, jak należy postępować przy zlecaniu robót dodatkowych i uzupełniających.
  • Konferencja SecTrans „Bezpieczeństwo w transporcie publicznym" (organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej „IKKU" Sp. z o.o.). Tematyka spotkania skupi się wokół dwóch głównych tematów jakimi są: współczesne metody identyfikacji i neutralizacji zagrożeń bezpieczeństwa w transporcie publicznym oraz rola i zadania władz samorządowych, operatorów transportu publicznego i służb porządkowych z zakresu bezpieczeństwa pasażerów.
  • Konferencja „Koleje dużych prędkości w Polsce" (organizator: Zespół ds. Kolei dużych Prędkości w Polsce przy Komitecie Transportu PAN).
  • Seminarium „Zachowanie standardów bezpieczeństwa pracy przy budowie dróg i mostów a dobre praktyki bhp" (organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora: www.infrastruktura.info 

Wt., 1 Lst. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: