Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dworce w ręce samorządów

Już niebawem samorządom znacznie łatwiej będzie przejmować dworce kolejowe. Parlament kończy prace nad nowelizacją ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji PKP.

Od czterech lat, od momentu poprzedniej nowelizacji, PKP może nieodpłatnie lub w drodze umowy (np. dzierżawy) przekazywać swoje mienie, w tym dworce, samorządom. Odbywa się to na zasadzie pełnej dobrowolności i porozumieniu obydwu stron. Jednak brak szczegółowej procedury powoduje, że w ciągu tych czterech lat zaledwie 111 dworców trafiło w ręce samorządów, m.in. w Giżycku, Zabrzu, Milanówku, Będzinie czy Tychach. W dzierżawionych przez samorządy obiektach swoje siedziby znajdują komendy straży miejskiej, ośrodki kultury czy zakłady opieki zdrowotnej.
Przygotowana przez rząd nowelizacja ma ułatwić procedurę przekazywania dworców i zachęcić samorządy do ich przejmowania.
Zgodnie z nią, PKP SA na wniosek JST będą mogły przenieść na samorząd w drodze umowy prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z usytuowanymi na niej budynkami dworców kolejowych. Zgodę na takie przeniesienie każdorazowo będzie wydawał minister infrastruktury.

 

Wniosek danej JST powinien zawierać oświadczenia o przejęciu zobowiązania tej jednostki do:

  • wykonania w określonym terminie przebudowy lub remontu dworca kolejowego,
  • zapewnienia na podstawie umowy spółkom prowadzącym działalność w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich możliwości i warunków obsługi przewozu osób, w szczególności pomieszczeń poczekalni, kas biletowych i parkingów, a także pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i jego obsługi.

Umowa zawarta między PKP a samorządem będzie określała termin i zakres przebudowy lub remontu dworca kolejowego oraz zakres odpowiedzialności jednostki samorządu terytorialnego za niewykonanie przebudowy lub remontu w terminie.
Jeżeli stroną tej umowy będzie gmina, to zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, jakie mają wobec niej PKP SA, wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną wygasną z dniem zawarcia umowy. Nie mogą one jednak przekraczać wartości rynkowej prawa własności albo odpowiednio wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego. Warto przypomnieć, że zaległości PKP wobec samorządów z tytułu podatku od nieruchomości na 31 grudnia 2009 roku wynosiły 48,6 mln zł.
Jeżeli stroną umowy będzie jednostka inna niż gmina, to będzie się ona mogła zobowiązać wobec PKP SA, że zamiast zapłaty całości lub części ceny na rzecz PKP SA przekaże właściwej gminie środki w wysokości równej zobowiązaniom PKP SA wobec tej gminy z tytułu podatku od nieruchomości.
PKP SA dysponuje obecnie 2144 dworcami kolejowymi (w tym 14 dworców znajdujących się w zasięgu terytorialnym kolejowych przejść granicznych). Są one bardzo zróżnicowane pod względem wielkości i pełnionych funkcji czy stanu technicznego. Około 700 jest zlokalizowanych w miejscowościach obsługujących jedynie ruch lokalny. Są to dworce małe, które mogłyby trafić pod zarząd jednostek samorządu terytorialnego.
Jak zapewnił wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhard, przyjęcie ustawy pozwoli przejąć samorządom na początek 200 kolejnych dworców.
Projekt ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3239) jest obecnie rozpatrywany przez Senat.

Źródło: Tygodnik Wspólnota

Pon., 22 Lst. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: