Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Fundacja Batorego. Fundusz kryzysowy. Samorządy mogą być partnerem

Fundusz Kryzysowy w wysokości 100 milionów USD został utworzony w 2009 roku przez George’a Sorosa, założyciela Instytutu Społeczeństwa Otwartego (Open Society Institute, obecnie Open Society Foundations), w związku ze światowym kryzysem ekonomicznym. Celem Funduszu jest pomoc w łagodzeniu skutków kryzysu w 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej (w tym w Polsce). Pula środków dla poszczególnych krajów uzależniona jest od skali kryzysu i wielkości danego kraju, a przede wszystkim od innowacyjności i jakości zgłoszonych projektów. Z Funduszu można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia, które przeciwdziałają negatywnym konsekwencjom kryzysu lub starają się odpowiadać na nowe zagrożenia, jakie niesie ze sobą, szczególnie dla wartości społeczeństwa otwartego.

W Polsce, gdzie kryzys nie jest zbyt głęboki, na wsparcie mogą liczyć jedynie te inicjatywy, które proponują rozwiązania nowatorskie i niestandardowe, eksperymentują z nowymi modelami i metodami działań, podejmują odważne interwencje w odpowiedzi na społeczne problemy wynikające z kryzysu, poszukują nowych źródeł i mechanizmów finansowania ważnych potrzeb społecznych.

Na jakie działania można otrzymać dotację?
Dofinansowanie można otrzymać na przedsięwzięcia, które przeciwdziałają negatywnym konsekwencjom kryzysu lub starają się odpowiadać na nowe zagrożenia, jakie niesie on ze sobą, szczególnie dla wartości społeczeństwa otwartego.

Kto może ubiegać się o dotacje?
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi instytucjami (między innymi z samorządami terytorialnymi).

Na jaki okres można otrzymać dotację, w jakiej wysokości i jakie koszty można pokryć z dotacji?
Nie określamy ani okresu realizacji przedsięwzięć, ani wysokości dotacji. Zależą one bowiem od charakteru i długości planowanych działań. Z dotacji można pokryć wszelkie uzasadnione koszty realizacji przedsięwzięcia (nie ma listy „kosztów kwalifikowanych”). Warunkiem otrzymania dotacji jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 50% środków potrzebnych do realizacji planowanych działań (dotacja z Funduszu Kryzysowego może pokryć maksymalnie 50% całego budżetu projektu).

Jaki jest proces przyznawania dotacji?
Wnioski o dotacje w wysokości do około 70 000 zł (do 25 000 USD) rozpatrywane są przez zespół Fundacji Batorego, wspierany przez ekspertów. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmowane są przez Zarząd Fundacji Batorego. Informacje o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji są przekazywane w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Informacje o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji są przekazywane niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Komisję Open Society Institute.
Wnioski przyjmowane są na bieżąco przez cały rok.

Źródło: http://www.batory.org.pl/kryz_zasady.htm

Pon., 22 Lst. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: