Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Postępowanie przewlekłe - co bada sąd?

Postępowanie przewlekłe - co bada sąd? fotolia.pl

Nie można przypisać organowi przewlekłego prowadzenia postępowania w sytuacji, gdy podejmuje on wszelkie możliwe, a jednocześnie konieczne dla zakończenia postępowania działania, które jednakże z przyczyn obiektywnych, a zatem niezależnych od organu nie przynoszą oczekiwanego skutku w postaci zakończenia postępowania kontrolnego. Nawet jeżeli dojdzie do przekroczenia terminów załatwienia sprawy to nie każde takie zdarzenie oznaczać musi, że organ prowadzi postępowanie w sposób przewlekły (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 lipca 2019 r., sygn. akt: I SAB/Po 5/19).

W niniejszej sprawie, WSA stwierdził, że czynności były podejmowane w miarę potrzeb i bez zbędnej zwłoki. Skarżąca nie kwestionowała celowości jak i zasadności dokonywanych czynności podnosząc jednak, że czynności te można było podejmować w krótszych odcinkach czasu. W ocenie sądu powyższe twierdzenie skarżącej ma charakter polemiczny. Skarżąca kwestionując dynamikę postępowania organu nie wskazała jak konkretnie jej zdaniem powinny być realizowane czynności procesowe. Długość postępowania stanowi również konsekwencję korzystania przez skarżącą z prawa do czynnego udziału w postępowaniu.

W postępowaniu, którego dotyczy wyrok, organ m.in. na skutek inicjatywy procesowej skarżącej podejmował czynności niezbędne do dokładnego ustalenia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Odstępy czasu, niekiedy dłuższe, pomiędzy poszczególnymi z podejmowanych czynności nie świadczą o przewlekłości postępowania.

Sob., 17 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka