Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Samorządy mają już dane do prognozy finansowej

W tym roku po raz pierwszy radni muszą uchwalić wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządowych. Prognoza oparta na założeniach makroekonomicznych musi powstać przed podjęciem uchwały budżetowej na 2011 rok.
Ministerstwo Finansów przedstawiło wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych, które muszą wziąć pod uwagę jednostki samorządowe, opracowując wieloletnie prognozy finansowe. Przypomnijmy, że prognozy są przygotowywane po raz pierwszy i będą zawierały dane dotyczące czterech kolejnych lat budżetowych. Jak mówi dr Marcin Będzieszak z Katedry Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, informacje dotyczące wzrostu PKB czy też inflacji w latach, na które przygotowywana jest wieloletnia prognoza finansowa, podawane przez Ministerstwo Finansów, mają charakter pomocniczy dla jednostek samorządu terytorialnego.
Resort finansów zaleca, aby przy konstruowaniu wieloletnich prognoz finansowych w samorządach brać pod uwagę założenia makroekonomiczne, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa.

Dane zawierające najważniejsze wskaźniki takie jak: wzrost PKB, dynamika średnioroczna (CPI), średni kurs euro do złotego oraz kurs PLN/euro po uwzględnieniu 15-proc. deprecjacji, obejmują lata 2010-2014 i zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów. Resort opublikował je na swojej stronie internetowej. Wynika z nich, że w 2010 roku wzrost PKB wyniesie 3 proc., w 2011 r. – 3,5 proc., w 2012 r. – 4,8 proc., w 2013 r. – 4,1 proc. a w 2014 r. – 4,0 proc.
Ministerstwo Finansów, chcąc pomóc samorządom w przygotowaniu prognoz, opracowało wraz z regionalnymi izbami obrachunkowymi oraz przedstawicielami niektórych jednostek metodykę. Co więcej resort udostępnił nową wersję systemu BeSTi@, w której można utworzyć dokument wieloletniej prognozy finansowej w układzie zgodnym z powyższą metodyką. Jak wskazuje Marcin Będzieszak, w metodyce sporządzania wieloletniej prognozy finansowej wskazano, że planowanie może opierać się między innymi na tych dwóch parametrach, czyli wzroście PKB oraz inflacji. Ekspert przyznaje, że jednostki samorządowe nie muszą opierać się na tych danych. Jest to jednak wskazane ze względu na zapewnienia spójności planów wieloletnich na poziomie budżetu państwa oraz budżetów samorządowych. Za niezastosowanie się do tych danych nie są przewidziane jednak żadne sankcje – wskazuje Marcin Będzieszak.
Konstrukcja prognozy ma charakter kroczący. To oznacza, że w kolejnych latach prognozy jednostek będą urealniane w oparciu o informacje w tej chwili niedostępne.
– Stąd dane budżetowe zaplanowane w roku 2010 na rok 2012 i kolejne nie mają charakteru wiążącego – mówi ekspert.
- A zatem – jak dodaje – jedynie w przypadku najbliższego roku budżetowego wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z uchwałą budżetową.
Jedynie w przypadku najbliższego roku budżetowego wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z uchwałą budżetową. W przyszłym roku prognoza może zostać zaktualizowana.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Niedz., 7 Lst. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: