Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Druga runda Programu Rozwoju Bibliotek

Druga runda Programu Rozwoju Bibliotek fotolia.pl

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Od 31 stycznia do 31 marca 2011 roku będzie trwał nabór uczestników do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Zgłaszać się mogą biblioteki publiczne z gmin wiejskich, gmin wiejsko-miejskich oraz z gmin miejskich liczących do 20 tys. mieszkańców. Aplikacje bibliotek oceni specjalna komisja. Do bibliotek zostały wysłane osobne broszury informacyjne na temat szczegółów naboru, ważnych z punktu widzenia biblioteki.

Poniżej kilka informacji dla samorządów, które będą istotne na etapie przystępowania danej biblioteki do programu, jak i podczas udziału w programie.

Zapraszamy do aplikowania do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek!

Po zakwalifikowaniu do programu udział w nim będzie potwierdzony umową zawartą przez trzy strony: FRSI, bibliotekę oraz gminę. Umowa będzie nakładała część zobowiązań na bibliotekę, a część na gminę. Przy składaniu wniosku do Programu Rozwoju Bibliotek nie jest wymagany finansowy wkład własny. Urząd Gminy i biblioteka uczestniczące w programie podejmą jednak szereg zobowiązań, dzięki którym polepszy się dostępność usług biblioteki dla mieszkańców oraz możliwości ich rozwijania. Sytuacja bibliotek i ich filii jest bardzo zróżnicowana w całym kraju i to, co dla jednych może być zobowiązaniem łatwym do spełnienia, w przypadku innych będzie wymagało więcej wysiłku. Dlatego lista zobowiązań i lista korzyści powinna być uważnie przeanalizowana wspólnie przez bibliotekę i Urząd Gminy przed przystąpieniem do programu. Zachęcamy do zapoznania się z listą zobowiązań i korzyści na stronie www.biblioteki.org w dziale II runda programu oraz w broszurze informacyjnej na temat programu, przesłanej do biblioteki.

Od samorządów oczekujemy potwierdzenia, że placówki biblioteczne będą dostosowane do wymogów programu. Ponadto samorząd zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdów pracowników bibliotek na szkolenia. Zobowiązania te będą umieszczone zarówno we wniosku podpisywanym przez Wójta/Burmistrza i Dyrektora biblioteki przy składaniu aplikacji do programu, jak i w umowie udziału w programie podpisywanej po zakwalifikowaniu biblioteki i gminy do Programu Rozwoju Bibliotek.

Biblioteka może wziąć udział w programie jako Biblioteka Wiodąca lub jako Biblioteka Partnerska. Bibliotekom Wiodącym zaoferujemy więcej korzyści, ale postawimy więcej wymagań. Biblioteka występująca w roli Partnerskiej będzie miała mniej zobowiązań, ale i ograniczoną ofertę wsparcia.

Na etapie aplikowania – w przypadku Bibliotek Wiodących – we wniosku aplikacyjnym znajdzie się część, która dotyczy samorządu i będzie podlegać ocenie merytorycznej. Biblioteka będzie musiała zawrzeć w swoim wniosku opis 3 pozainwestycyjnych działań związanych z kulturą, oświatą lub polityką społeczną, zrealizowanych przez Urząd Gminy lub jednostki mu podległe. Mogą to być: inicjatywy dla młodzieży, dzieci, przedsięwzięcia dla seniorów, imprezy dla społeczności lokalnej lub promujące gminę na zewnątrz, projekty społeczne, integracyjne. Działania opisane we wniosku będą istotnym elementem podlegającym ocenie komisji. Ponadto będzie można uzyskać punkty za opis nowatorskich działań samej biblioteki oraz za zgłoszone Biblioteki Partnerskie.

Biblioteka Wiodąca będzie także zobowiązana zgłosić we wniosku osobę z Urzędu Gminy mającą uczestniczyć w dwóch sesjach warsztatu planowania rozwoju biblioteki. W przypadku Bibliotek Wiodących ważne będzie też poparcie samorządu w kwestii wydłużenia czasu pracy biblioteki i jej placówek tak, aby biblioteki mogły lepiej służyć mieszkańcom.

Poniżej treść broszury wydanej przez Fundacje Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, poświeconej prezentacji Programu Rozwoju Bibliotek.

Źródło: Broszura FRIS / fot. www.sxc.hu

Sob., 29 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: