Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rząd bez niektórych pełnomocników

Rząd bez niektórych pełnomocników fotolia.pl

Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu.

Zgodnie z projektem zniesieni zostaną:

 • Pełnomocnik Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw infrastruktury sportowej;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw praw człowieka;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Inicjatywy Trójmorza;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw ekonomii społecznej;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939–1945         ;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznych Inwestycji Zagranicznych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

Autorzy w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazali, że w związku z podjętymi działaniami mającymi na celu uporządkowanie i usystematyzowanie funkcjonujących dotychczas pełnomocników Rządu oraz biorąc pod uwagę brak uzasadnienia dla dalszego funkcjonowania wymienionych pełnomocników Rządu, została podjęta decyzja o ich zniesieniu. Tym samym zrezygnowano z obowiązku złożenia przez Pełnomocników sprawozdań mając na względzie sprawność przeprowadzenia procesu ich znoszenia.

Pt., 22 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel