Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konferencja naukowa „Suburbanizacja. Człowiek – Zmiana – Przestrzeń”

Konferencja naukowa „Suburbanizacja. Człowiek – Zmiana – Przestrzeń” fotolia.pl

Wojewoda Mazowiecki, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie zapraszają na konferencję naukową „Suburbanizacja. Człowiek – Zmiana – Przestrzeń”, która odbędzie się 16 listopada 2022 r. w godzinach: 9:30 – 15:30 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Suburbanizacja jest zjawiskiem wiążącym się z migracją ludności na obszary podmiejskie. Skutkuje spadkiem gęstości zaludnienia w mieście przy jednoczesnym wzroście liczby ludności na przedmieściach. Decyzja o zmianie miejsca zamieszkania z miasta na obszary wiejskie jest najczęściej determinowana czynnikami społecznymi (mieszkanie w miejscu pozbawionym zanieczyszczeń i tłoku w kontakcie z przyrodą), ale również ekonomicznymi (korzystna cena nieruchomości na obszarach podmiejskich w stosunku do wysokich cen gruntów miejskich, relatywnie niskie koszty życia, rozwój sieci transportowych, skutkujących poprawą komunikacji między miastem a przedmieściami).

Zjawisko będące motywem przewodnim konferencji jest procesem wielowymiarowym, a jego skutki oddziałują na wiele aspektów życia, mając przy tym swoje implikacje dla dyscyplin naukowych. Jego konsekwencje w przestrzeni i środowisku jak również w lokalnej ekonomii i społecznościach będą towarzyszyć przez wiele dziesięcioleci nie tylko dużym miastom, ale również tym małym.

Podczas konferencji naukowej „Suburbanizacja. Człowiek – Zmiana – Przestrzeń” naukowcy i eksperci z takich dziedzin jak: architektura, planowanie przestrzenne, demografia, socjologia, psychologia, ekonomia, ekologia i geografia będą dyskutować o procesie zmiany otoczenia polskich i mazowieckich miast oraz świadomym kształtowaniu dobrostanu ich mieszkańców.

Program konferencji podzielony jest na trzy sesje:

Sesja I. Przestrzenny wymiar suburbanizacji:

 • Oblicza suburbanizacji.
 • Skutki chaosu przestrzennego i rozlewania się urbanizacji dla rozwoju Polski – strategiczne kierunki koniecznych reform systemu prawno-instytucjonalnego w gospodarowaniu przestrzenią.
 • Ograniczenia i możliwości zarządzania procesami suburbanizacji i rozwoju przestrzennego polskich miast w kontekście doświadczeń zagranicznych.
 • Suburbanizacja a środowisko – kontekst dobrostanu człowieka.
 • Zmiany w zasobach mieszkaniowych w obszarach podmiejskich na podstawie NSP2011 i NSP2021.

Sesja II. Społeczny wymiar suburbanizacji:

 • Prawidłowości i nieprawidłowości demograficzno-osadniczego rozwoju stref podmiejskich w Polsce.
 • Polskie suburbia: tam i z powrotem. Kto, dlaczego i jak wraca z przedmieść do miasta?
 • Suburbanizacja jako czynnik zmian przestrzennego zróżnicowania zachowań rozrodczych w Polsce w XXI w.
 • Suburbanizacja w zarządzaniu rozwojem.
 • Zmiany liczby ludności w aglomeracjach w kontekście możliwości korzystania z transportu kolejowego.

Sesja III. Mazowiecki wymiar suburbanizacji:

 • Suburbanizacja a procesy demograficzne w województwie mazowieckim.
 • Dynamika procesów suburbanizacyjnych strefy podmiejskiej Warszawy. "Tetris development".
 • Czy mamy kontrolę nad procesem suburbanizacji?
 • Ekologiczno-krajobrazowy kontekst suburbanizacji.

W celu zgłoszenia chęci udziału bezpośredniego lub zdalnego należy wypełnić formularz na stronie: https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/kongres-rejestracja do 14 listopada.

Źródło: kd.stat.gov.pl

Czw., 3 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska