Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowy wzór mandatu karnego. Znamy projekt rozporządzenia

Nowy wzór mandatu karnego. Znamy projekt rozporządzenia fotolia.pl

22 czerwca br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Wskazać należy, że ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328), z dniem 1 stycznia 2022 r. w przepisach Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadzono nowe podstawy prawne (art. 96 § 1ad i § 1d), dotyczące nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń. Zmiany te powodują konieczność nadania nowego brzmienia załącznikowi do rozporządzenia określającego wzór formularza mandatu karnego poprzez wskazanie w nim w całości art. 96, co umożliwi zastosowanie tego formularza mandatowego do wykroczeń wskazanych w całym przepisie art. 96.

Ponadto, z dniem 17 września 2022 r. wchodzą w życie nowe zasady prowadzenia przez Policję ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. W ocenie projektodawcy, ze względu na wprowadzenie szeregu formalnych i technicznych rozwiązań ułatwiających zainteresowanym kierowcom dostęp do informacji o popełnionych przez nich naruszeniach, aktualnie nie ma uzasadnienia utrzymywania obowiązku wpisywania na formularzu mandatu karnego liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Proponuje się zatem rezygnację z obowiązku wpisywania na formularzu mandatu karnego liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.   

W celu usprawnienia procesu rejestrowania naruszeń, za które sprawca został ukarany mandatem karnym, oraz przekazywania informacji o uiszczeniu grzywny, proponuje się wprowadzenie na stronie 1 odcinków „C”, „D” i „E” (w górnym prawym rogu) zmiany we wzorze formularza mandatu karnego polegającej na dodatkowym oznaczeniu serii i numeru mandatu za pomocą kodu kreskowego. Takie rozwiązanie umożliwi odczyt serii i numeru mandatu karnego przy użyciu odpowiednich urządzeń technicznych (czytników).

Realizując kwestię rezygnacji z obowiązku zamieszczania na mandacie informacji o liczbie punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego na stronie 1 odcinków „C”, „D” i „E” wzoru formularza mandatu karnego proponuje się usunięcie rubryki „liczba punktów:”. Proponowana zmiana spowoduje powiększenie pola przewidzianego na wpisanie opisu i kwalifikacji prawnej wykroczenia.     

Według projektodawcy, dotychczasowe formularze mandatów karnych mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego.

Proponuje się, by zmiany weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego można zapoznać się tutaj.

Czw., 23 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak