Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Problem gospodarki odpadami zostanie w końcu rozwiązany? Minister Klimatu powołał zespół doradczy

Problem gospodarki odpadami zostanie w końcu rozwiązany? Minister Klimatu powołał zespół doradczy fotolia.pl

Wiele wskazuje na to, że apele wystosowywane przez samorządy dotyczące uregulowania kwestii gospodarki odpadami, przyniosły rezultat. Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka podpisał zarządzenie, w którym powołał „Zespół doradczy do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami”.

Zespół doradczy ma być organem pomocniczym ministra odpowiadającego za sprawy klimatu. Oprócz przewodniczącego i jego zastępców z Ministerstwa Klimatu, w skład Zespołu wejdą przedstawiciele: Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP, przedstawiciel przedsiębiorców delegowany przez Krajową Izbę Gospodarczą, przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz przedstawiciel Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Do zadań Zespołu doradczego będzie należało:

  • wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w perspektywie krótko- i długoterminowej;
  • wypracowanie rozwiązań w zakresie usprawnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • wypracowanie rozwiązań, które umożliwią osiąganie wymaganych przepisami Unii Europejskiej poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;
  • wypracowanie rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnym;
  • wypracowanie rozwiązań w zakresie systemów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), w tym analiza możliwości objęcia systemem ROP kolejnych grup produktów;
  • opracowanie rekomendacji i rozwiązań prawnych w zakresie wykorzystania bioodpadów do produkcji nawozów i środków poprawiających właściwości gleby;
  • wypracowanie rozwiązań wspierających zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym odpadów żywności, a także ponowne użycie produktów.

Posiedzenia Zespołu doradczego będą odbywać się raz na kwartał w formie bezpośredniej lub zdalnej. Jednocześnie w zarządzeniu zapisano, że Zespół doradczy może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Śr., 25 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska