Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomoc MEN poszkodowanym w nawałnicach

Pomoc MEN poszkodowanym w nawałnicach fotolia.pl

Dofinansowanie do zakupu podręczników, organizacja wyjazdów wakacyjnych oraz wsparcie samorządów w remontach zniszczonych szkół - to główne działania podjęte przez ministra edukacji narodowej w związku z nawałnicami, które dotknęły w lipcu wiele rejonów Polski.

Zasiłki i wyprawka

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje również przeznaczyć pieniądze na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych na cele edukacyjne w wysokości 1000 zł dla wszystkich uczniów dotkniętych skutkami nawałnic. Dodatkowo uczniowie ci mogą ubiegać się o zasiłek szkolny, który może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznanie zasiłku szkolnego nie jest uzależnione od spełniania kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku może jednorazowo wynosić 455 zł.

W przypadku znacznego zmniejszenia dochodów w rodzinie uczniowie mogą także ubiegać się o stypendia szkolne, wypłacane w nowym roku szkolnym.

Koordynację wypłat wymienionych świadczeń przeprowadzają gminy właściwe miejscu zamieszkania osób poszkodowanych.

Jednocześnie w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. Wyprawka szkolna uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych. Wnioski w tej sprawie przyjmują dyrektorzy szkół.

Wypoczynek dla dzieci

Dla dzieci z terenów dotkniętych nawałnicami zostaną zorganizowane 14-dniowe wakacyjne wyjazdy edukacyjne. Za ich organizację będą odpowiedzialne kuratoria oświaty. Dofinansowanie zostanie przekazane w wysokości 1 000 zł na każde dziecko. Na wypoczynek dzieci będą kierowane przez kuratoria oświaty, bez uwzględnienia kryterium dochodowego ich rodzin.

Wyjazdy będą organizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, w obiektach, które muszą spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i warunków higieniczno-sanitarnych. Organizatorzy wyjazdów będą musieli zapewnić dzieciom opiekę psychologiczną oraz atrakcyjny programu rekreacyjno-wypoczynkowy.

Remonty szkół

Nawałnice, które w lipcu przeszły nad Polską, spowodowały straty materialne między innymi w obiektach oświatowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. ze środków 0,6% rezerwy w celu dofinansowania kosztów likwidacji szkód powstałych w obiektach szkół w wyniku zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych.

Zgodnie z Kryteriami podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 przesłanymi do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego przy piśmie MEN z 15 marca br. (nr DKOW-WJST-337-JJ-10/2011) samorządy mogą występować do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskami o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, w szczególności w ramach następujących zadań:

  • pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych (kryterium III),
  • dofinansowanie JST, w których wystąpiły klęski żywiołowe (kryterium VII).

Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz wzory wniosków zawarte są w Kryteriach podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011.

Więcej informacji na stronach MEN

Źródło: men.gov.pl

Sob., 30 Lp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun