Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NSA o oczywistej pomyłce podlegającej sprostowaniu

NSA o oczywistej pomyłce podlegającej sprostowaniu fotolia.pl

„Prawo do sprostowania oczywistej omyłki nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku, a więc takiej zmiany, która wprowadzając nową treść do wniosku zasadniczo wpływa na ocenę wniosku. W związku z tym Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający niniejszą sprawę podziela formułowany już w orzecznictwie pogląd, że pojęcie >>oczywistej omyłki<< nie może odnosić się do kwestii zasadniczych dla treści wniosku o dofinansowanie, objętych kryteriami czy to formalnymi czy merytorycznymi” – tak brzmi teza z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. W jakim stanie faktycznym zapadło orzeczenie i jaka była szczegółowa argumentacja Sądu?

W omawianej sprawie, według Regulaminu konkursu, w ramach kryterium merytorycznego punkowego ocenie podlegał poziom innowacyjności projektu według punktacji uzależnionej od tego, czy projekt zakłada wdrożenie innowacji niestosowanej lub stosowanej nie dłużej niż 3 lata w skali świata, kraju lub regionu. W odpowiedniej dla oceny tego kryterium części wniosku Skarżący w dwóch miejscach wyraźnie wskazał, że projekt zakłada wdrożenie innowacji niestosowanej lub stosowanej w skali kraju nie dłużej niż 3 lata. Wskazanie to było sformułowane według jednego z czterech sposobów zaproponowanych w pouczeniu zamieszczonym w tej części wniosku, zgodnym treścią kryteriów punktacji przedstawionych w Regulaminie konkursu.

Sąd wskazał w konsekwencji, że nie można było uznać argumentacji Skarżącego, według którego projekt dotyczył innowacji w skali kraju (a nie np. w skali świata) za oczywistą omyłkę podlegającą sprostowaniu. Według NSA sprostowanie polegałoby w rzeczywistości na zmianie wniosku w traki sposób, że miałoby to istotny wpływ na jego ocenę w ramach kryterium merytorycznego punkowego, gdyż zmiana odnosiłaby się do kwestii zasadniczej dla treści wniosku o dofinansowanie, objętej oceną w ranach wskazanego wyżej kryterium merytorycznego. Tym samym w ocenie Naczelnego Sądu nie miało znaczenia to, że Skarżący w innych częściach wniosku, niedotyczących jednak sformułowanego w Regulaminie kryterium poziomu innowacyjności projektu, zawarł stwierdzenia, z których mogłoby wynikać, że według wnioskodawcy projekt jest innowacyjny w skali światowej. Istotność informacji dla treści wniosku podlegającej ocenie według kryterium merytorycznego punkowego wykluczało uznanie informacji przedstawionej w odpowiedniej dla tego kryterium części wniosku za oczywistą omyłkę podlegającą sprostowaniu – orzekł NSA.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2021 r., I GSK 1383/20

Źródło: CBOSA

Sob., 10 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel