Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wdrażanie systemu kaucyjnego, Białowieża, spór o odstrzał redukcyjny - echa z kwietniowego posiedzenia Zespołu środowiskowego KWRiST

Wdrażanie systemu kaucyjnego, Białowieża, spór o odstrzał redukcyjny - echa z kwietniowego posiedzenia Zespołu środowiskowego KWRiST fotolia.pl

Ustalenie wysokości kaucji za opakowania oraz dosyć zażarta dyskusja na temat kategoryzacji zadania starosty w postaci decyzji o odstrzale redukcyjnym – tym między innymi zajął się Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na swoim kwietniowym posiedzeniu.

Na wstępie posiedzenia we wtorek 16-tego kwietnia poparto pakiet 18 rozporządzeń dotyczących specjalnych obszarów ochrony siedlisk, przy czym Ministerstwo ma jeszcze przesłać stronie samorządowej informację dotyczącą konsultacji z gminami objętymi tymi regulacjami.

Następnie podjęto dyskusję na temat projektu ustawy o obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska, którego założenia przedstawiono w Senacie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewniło, że nie jest to projekt, który przygotowywało ani niespecjalnie go popiera, gdyż ma własne plany. Celem rządu ma być ujednolicenie zarządzania terenem parku, najpierw poprzez ustalenie Zintegrowanego Planu Zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska. Natomiast ogólnym dążeniem jest stworzenie tzw. „Konstytucji dla Białowieży”, która miałaby zagwarantować utrzymanie przez tereny Puszczy symbolu UNESCO. Na pytanie przedstawiciela Związku Powiatów Polskich w jakiej formie (np. ustawy) miałaby być „Konstytucja” nie uzyskano konkretnej odpowiedzi, ale zintegrowany plan miałby stanowić jego podstawę. Ministerstwo chce przedłożyć odpowiednie dokumenty do konsultacji jeszcze w tym półroczu.

W kolejnym punkcie obrad, zespołowi przedstawiono – choć dosyć bardzo ogólnie – informację o stanie wdrożenia systemu kaucyjnego oraz potencjalnych pracach nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wykluczyło, że oba systemy wejdą w życie równolegle, gdyż system kaucyjny jest już wdrażany. MKiŚ poinformowało, że został wybrany już jeden z operatorów systemu, a jest analizowany także drugi wniosek innego podmiotu. Jednocześnie zapowiedziano, że w tym roku rząd chce dokonać korekty ustawy o systemie kaucyjnym i niedługo do wglądu samorządowców powinien trafić projekt nowelizacji. Natomiast jeśli chodzi o ROP, to Ministerstwo rozwiało w zasadzie nadzieję, by jakiekolwiek przepisy zostały uchwalone w tym roku. Dopiero na jego koniec możliwe jest – choć niepewne – pojawienie się projektu stosownej ustawy. Zapowiedziano jednocześnie, że już niedługo ma się odbyć w siedzibie resortu spotkanie z przedstawicielami branży w tej sprawie.

Trzecim punktem w porządku obrad był wniosek Związku Powiatów Polskich o wyjaśnienie dotyczące kompetencji starosty wynikającej z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie. Zgodnie z nim, w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. Problematyczne okazuje się jednak, że rząd nie traktuje tego jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, a jako zadanie własne powiatu. Wydziały środowiska starostw mają na ten temat inne zdanie, które jest popierane przez regionalne izby obrachunkowe i orzecznictwo sądów. Przedstawiciele powiatów zauważają, że postawa administracji rządowej powoduje, iż mimo literalnego przepisu dotyczącego jedynie wydania decyzji na starostę spada całość jej realizacji. Niezrozumiałym jest też utrzymywanie przez resort środowiska, co było obecne także podczas posiedzenia zespołu, że nie jest to zadanie z zakresu łowiectwa, ponieważ nie wpisuje się w cele tej dziedziny określone w ustawie Prawo łowieckie. Zdaniem powiatów odstrzał redukcyjny może być przecież uznawany za gospodarowanie populacjami zwierzyny łownej, gdyż powoduje utrzymanie ich odpowiedniej liczebności niezagrażającej funkcjonowaniu człowieka. Ponadto, już na wstępie ustawy jest stwierdzone, że zwierzęta łowne stanowią własność Skarbu Państwa, dlaczego więc zadanie ma być wykonywane jako zadanie własne samorządów skoro dotyczy własności państwowej. Przedstawiciel ZPP podkreślił, że należy w końcu ustalić jednoznacznie interpretację tego przepisu choć przedstawiciel MKiŚ stwierdził, że nie są planowane żadne zmiany w ustawie, która „funkcjonuje już przecież kilkanaście lat, a dopiero teraz wzbudza wątpliwości”. Ministerstwo nie zgodziło się też z uwagami powiatów, że inwentaryzacja zwierząt jest niedokładna. Sekretarz strony samorządowej skontrował, że skoro jest to zadanie własne, to niech rząd wskaże źródło finansowania, ponieważ w ustawie takowego źródła nie pokazano. Na jego wniosek, na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej ministerstwo ma poinformować więc czy zorganizuje spotkanie z przedstawicielami samorządów w tym temacie.  

Ponadto, opinię pozytywną zespołu uzyskały projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym. Ten drugi ma ustalić kwoty, które będą doliczane do opakowań objętych systemem, co stanowi podstawę jego funkcjonowania  – zgodzono się na następującą wysokość kaucji:

  1. 50 gr - butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych
  2. 1 zł - puszki metalowe o pojemności do jednego litra
  3. 1 zł – butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra.

Na koniec Unia Metropolii Polskich zaapelowała o przedstawienie informacji na temat planów rządu w sprawie utrzymania cen energii po czerwcu 2024 r. Wniosek poparli przedstawiciele ZPP i Związku Gmin Wiejskich, wobec czego postulat ten skierowano do uwzględnienia na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej.

Czw., 18 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński