Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 fotolia.pl

W terminie od 1 do 9 czerwca br. potrwa nabór wniosków na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
 2. podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
 3. podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dofinansowanie można otrzymać na wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

 1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej:
  1. żłobków
  2. klubów dziecięcych
  3. opiekuna dziennego,
 2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
  1. doradztwa zawodowego
  2. doradztwa indywidualnego
  3. pośrednictwa pracy
  4. szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 1 070 588,24 EUR, co stanowi 4 830 708,26 PLN, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 91%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RPO Województwa Łódzkiego

Czw., 25 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba