Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST obradował nad Krajowym Planem Odbudowy

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST obradował nad Krajowym Planem Odbudowy fotolia.pl

18 marca 2021 roku odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, poświęcone głównie projektowi Krajowemu Planowi Odbudowy i Zwiększania Odporności. Ustalono też dalszy sposób procedowania nad projektem Umowy Partnerstwa.

Krajowy Plan Odbudowy – czas goni, ale pośpiech nie popłaca

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, reprezentujący stronę rządową na posiedzeniu, zaczął swoje wystąpienie od wskazania, że KPO ma charakter pionierski, wszyscy się tego uczymy, a sam Krajowy Plan ma zupełnie inną konstrukcję niż dotychczas znane środki europejskie – gdyż jest zorientowany nie na inwestycje, tylko na reformy. Po konsultacjach trwających do 2 kwietnia resort będzie potrzebował około dwóch tygodni na przetworzenie uwag – i w okolicach 15-20 kwietnia KPO ma być złożony do Komisji Europejskiej, z którą dialog techniczny będzie prowadzony do końca czerwca 2021 roku.

Jednak po części wprowadzającej Minister „przystąpił do ataku” – odnosząc się do bardzo wstępnych zagajeń poczynionych jeszcze przed posiedzeniem Zespołu albo na samym początku posiedzenia. Stwierdził, że między innymi „nie ma mowy o centralizacji służb zatrudnienia – tylko koordynacji służb zatrudnienia” oraz „dzisiaj szpitale powiatowe się kanibalizują – rywalizują między sobą”. Szczególnie pierwsza wypowiedź była ciekawa, gdyż według Ministra dziś dostęp do ofert w urzędach pracy zależny jest od zamieszkiwania danego powiatu czy województwa…

Mec. Bernadeta Skóbel z Biura ZPP w odpowiedzi wskazała, że „kanibalizm pomiędzy szpitalami” to bardzo płytka diagnoza, lansowana aktualnie przez Ministerstwo Zdrowia. Zwróciła przy tym uwagę na konieczność wskazania w KPO rzetelnych danych na temat nakładów na ochronę zdrowia. B. Skóbel przypomniała Ministrowi Budzie (w kontekście dostępu do ofert pracy) o tym, że istnieje Centralny Rejestr Ofert Pracy. Podkreśliła też, że jeżeli projekt KPO nie zostanie zmieniony i nie zostanie wyjaśnione to, czy przypadkiem w obszarze poprawy koordynacji funkcjonowania służb zatrudnienia pod „koordynacją” nie kryje się „centralizacja”, to Związek Powiatów Polskich będzie opiniował projekt negatywnie.

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich prezentując stanowisko ZMP podkreślił najważniejsze wątpliwości Związku: dotyczące sposobu prowadzenia konsultacji do tej pory (a raczej ich braku, co w świetle unijnych regulacji jest mocno kontrowersyjne) czy też konieczności zapewnienia prawidłowego dystrybuowania środków – np. poprzez powołanie niezależnej Agencji. Skrytykował też brak spójności pomiędzy poszczególnymi fragmentami KPO – który powinien być jednym, kompletnym planem. Dorota Bąbiak-Kowalska z Biura Unii Metropolii Polskich sygnalizowała za to, że największe miasta nie mogą być traktowane jako beneficjenci drugiej kategorii. Natomiast Bartłomiej Zydel z Biura ZPP zwracał uwagę na niekonsekwencję w zakresie zmian w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – jeszcze tydzień wcześniej resort infrastruktury po półgodzinnym przeciąganiu liny poinformował na posiedzeniu Zespołu, że nie są znane szczegóły zmian w tym zakresie, po czym w KPO wskazywane są konkretne modyfikacje.

Przedstawiciele resortu odnieśli się tylko do części zgłoszonych uwag – i to często w sposób fragmentaryczny lub wymijający. Dyskusja będzie kontynuowana na posiedzeniu 25 marca 2021 r.; wtedy mają być obecni też przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za poszczególne wątki ujęte w KPO.

Umowa Partnerstwa

W odniesieniu do projektu Umowy Partnerstwa wciąż nie opracowano wersji projektu po konsultacjach publicznych. Zresztą jak wskazywali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, aktualnie w ich pracach priorytet przyznany został Krajowemu Planowi Odbudowy. Dyr. Renata Calak z Departamentu Strategii w resorcie funduszy informowała, że Umowa Partnerstwa musi być uzupełniona o fragment dotyczący kontraktów programowych. Ponadto przekazała informację o tym, że 12 kwietnia 2021 r. rozpocznie się nieformalny dialog z Komisją Europejską w przedmiocie Umowy Partnerstwa.

Projekt UP najprawdopodobniej zostanie zaopiniowany albo wiążąco przez Zespół (z upoważnienia KWRiST) w kwietniu, albo w tym samym miesiącu – pod jego koniec – na posiedzeniu plenarnym KWRiST.

Pt., 19 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel