Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia do utworzenia spółki w celu budowy spalarni potrzebuje porozumień z gminami

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia do utworzenia spółki w celu budowy spalarni potrzebuje porozumień z gminami fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w którym Sąd zgodził się ze stanowiskiem Wojewody, który stwierdził nieważność uchwały Zgromadzenia GZM o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym celem działalności spółki miała być organizacja i przygotowanie procesu inwestycyjnego zmierzającego do budowy i uruchomienia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

W ocenie Sądu utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim nie zmieniło dotychczasowej konstrukcji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Sąd podzielił w tym zakresie pogląd zaprezentowany przez R. Marchaja w artykule „Zadania podstawowe związku metropolitalnego w województwie śląskim – zagadnienia podstawowe” (PPP 2019/3/100-116), zgodnie z którym zadania związku nie stanowią sumy zadań gmin członkowskich zrzeszonych w metropolii – zostały przez ustawodawcę zdefiniowane jako nowe zadania mające charakter wspólny i niepodzielny, które są wykonywane przez związek metropolitalny z udziałem gmin członkowskich, mające bezpośredni wpływ na sposób jego działania. Jak wskazał WSA, nie zastępują one dotychczas wykonywanych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, lecz tworzą nową kategorię zadań metropolitalnych, mających charakter dopełniający względem zadań lokalnych wykonywanych przez gminy i powiaty oraz regionalnych wykonywanych przez województwa.

W konsekwencji zdaniem Sądu związek metropolitalny w województwie śląskim z mocy prawa nie przejmuje zadań gmin tworzących ten związek, a faktyczny zakres jego działania wyznaczany jest łącznie przez ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim; także przez przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie województwa oraz inne przepisy szczególne, określające zakres zadań własnych gminy, powiatu i województwa, który nie może być naruszany przez związek metropolitalny. Ponadto – jak wskazał Sąd – zakres tych zadań może także wynikać z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. Jednak w przedmiotowej sprawie porozumień nie zawarto, co skutkowało taką a nie inną oceną ze strony organu nadzoru oraz WSA w Gliwicach.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 listopada 2020 r., III SA/Gl 586/20

Źródło: CBOSA

Pt., 26 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel