Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w województwie warmińsko-mazurskim

Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w województwie warmińsko-mazurskim fotolia.pl

Od 28 stycznia do 25 lutego br. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są następujące typów beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe;
  • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu można otrzymać na zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych [w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych] oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

  1. przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  2. zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);
  3. budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 4 510 729,10 złotych, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Więcej informacji tutaj: rpo.warmia.mazury.pl.

Źródło: Serwis RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Czw., 7 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba