Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Protokoły postępowania – w związku z nowym PZP nowe rozporządzenie

Protokoły postępowania – w związku z nowym PZP nowe rozporządzenie fotolia.pl

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do konsultacji publicznych oraz do zaopiniowania m.in. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jak wskazują autorzy projektu, w porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. ma wprowadzić on przede wszystkim zmiany we wzorach protokołów postępowania w zakresie poszczególnych trybów. Projekt rozporządzenia ma ustanowić nowy wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zamówieniach klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. zamówienia w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ustawy PZP (wzór protokołu określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia). W przypadku zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne zastosowanie będą również miały wspólne formularze protokołów postępowania dla trybu partnerstwa innowacyjnego (załącznik nr 5), negocjacji bez ogłoszenia (załącznik nr 6) oraz zamówienia z wolnej ręki (załącznik nr 7).

W ocenie projektodawców w związku ze zmniejszeniem zakresu dodatkowych informacji w porównaniu do zawartych w dotychczasowych protokołach postępowania, wypełnianie nowych formularzy protokołów postępowania powinno być mniej czasochłonne. 

Co do sposobu oraz formy udostępniania zainteresowanym protokołu postępowania wraz z załącznikami, to w tym zakresie zdaniem autorów regulacje nie zmienią się istotnie w stosunku do regulacji zawartych w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku. Nadal zasadą ma być udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – w przypadku jednak, gdy protokół postępowania lub załączniki do protokołu postępowania sporządzone zostały w postaci innej niż elektroniczna (np. postaci papierowej, jako próbka), jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione byłoby ich udostępnienie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający miałby informować o tym wnioskodawcę i wskazywać sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Niedz., 8 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel