Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w województwie podlaskim

Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w województwie podlaskim fotolia.pl

Od 9 do 20 listopada br. potrwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów z zakresu projektu 9 Rewitalizacja małej skali, Przedsięwzięcie 2.1.4 Rewitalizacja małej skali obiektów i obszarów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać następujące podmioty:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.  

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęty będzie typ projektu 9: Rewitalizacja małej skali w szczególności projekty mające na celu:

 • uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
 • udostępnienie terenów dla mieszkańców. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 393 359,51 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%, natomiast Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych projektu.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Czw., 29 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba