Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warmińsko-Mazurskie. Budowa, rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych

Warmińsko-Mazurskie. Budowa, rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych fotolia.pl

Na początku grudnia br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. O dofinansowanie w ramach projektu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; przedsiębiorstwa; podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

 Dofinansowanie otrzymają wnioski obejmujące  wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, w szczególności następujące typy projektów:

  • Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,
  • Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi. 

Projekt dotyczący gospodarki wodnościekowej powinien zamykać się w granicach wyznaczonej aglomeracji lub w przypadku projektów grupowych w granicach aglomeracji objętych wspólnym projektem.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowanych, natomiast ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 12 964 450,00 złotych. 

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: Serwis RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pt., 30 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba