Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ruszył konkurs na dofinansowanie projektów w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”

Ruszył konkurs na dofinansowanie projektów w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” .

Wzmocnienie i poszerzenie ofert sieci oparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i ich opiekunów jest niezwykle istotne. To też główny cel programu "Od zależności ku samodzielności". Budżet na tę edycję programu wynosi 3 mln złotych.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi są często wykluczane z życia publicznego, a trudna sytuacja życiowa, w jakiej się znaleźli niejednokrotnie powoduje ich zamknięcie i wycofanie się. Niezwykle ważne jednak jest, aby taka osoba była partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób wymagających wsparcia. Warto również wspierać samorządy gmin oraz podmioty funkcjonujące w obszarze pomocy społecznej.

Bardzo istotne jest przede wszystkim podniesienie świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie przysługujących im praw i możliwości, jakie posiadają. I głównie na takie działania nastawiony jest program „Od zależności ku samodzielności”, który podzielony jest na cztery moduły:

  • Samopomoc - W tym module szczególnie istotne będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc, wpisujące się w zasady pomocniczości państwa, oparte na osiągnięciach nauki i dobrych praktyk, w tym działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorych psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin
  • Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia - Celem jest rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi
  • Integracja i innowacyjność - Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej
  • Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi - Celem jest umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, oraz podmioty uprawnione do realizacji projektów wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. W konkursie jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Z kolei jedna oferta może dotyczyć realizacji więcej niż jednego Modułu. Ocenie Komisji Konkursowej nie będą podlegały oferty od tych podmiotów, które nie rozliczyły się w sposób prawidłowy przyznanej dotacji w roku poprzednim.

Wnioski można składać do 11 lutego 2020 roku do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 8 kwietnia br.

Źródło: MRPiPS

Pt., 24 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska