Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pieniądze na POZ

Pieniądze na POZ fotolia.pl

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące podmioty lecznicze udzielające świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej będą mogły pozyskać pieniądze na projakościowe działania w swoich placówkach. Ministerstwo zdrowia w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przeznaczyło 26 mln zł na konkurs, w którym nabór wniosków rozpocznie się 29 maja i będzie trwał do końca czerwca. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95 proc.

Formalnie wnioskodawcą może być podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub
partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w POWER), reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Na co pieniądze?

Przedmiotem wniosków o dofinansowanie w konkursie mają być działania nastawione na podniesienie jakości świadczonych usług. Projekt musi obejmować co najmniej trzy z następujących działań, z których dwa są obligatoryjne:

  • zadanie obligatoryjne: opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr POZ, w tym w szczególności realizacja szkoleń personelu obsługowego (np. rejestratorki) w zakresie obsługi klienta (w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych), praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych;
  • zadanie obligatoryjne: opracowanie i wdrożenie narzędzi współpracy lekarzy POZ ze specjalistami z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  • opracowanie i wdrożenie narzędzi oceny zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług medycznych;
  • organizację spotkań edukacyjnych (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów (w tym opracowanie planów działań profilaktycznych dla wszystkich grup wiekowych).

Projekty sieciowe

Zgłaszane wnioski muszą dotyczyć projektów obejmujących co najmniej 10 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń POZ. Średni koszt przypadający w projekcie na jeden podmiot leczniczy nie może przekraczać 70 tys. zł. Ze szczegółami dokumentacji konkursowej można zapoznać się TUTAJ.

Źródło: zdrowie.gov.pl

Niedz., 30 Kw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża