Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

POWER: deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej

POWER: deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej fotolia.pl
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniąc funkcje instytucji pośredniczącej, opublikował listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie ogłoszonym w ubiegłym roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Przedmiotem projektu wybranego w konkursie ma być opracowanie i wdrożenie narzędzia służącego weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 wniosków. Pozytywnie przeszły one ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Ostatecznie do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden projekt. Na jego dofinansowanie przeznaczono 4 mln zł.
 
Konkurs ma na celu wyłonienie projektu, służącego opracowaniu i wdrożeniu narzędzia służącego weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji następujących działań: opracowania narzędzia badawczego; przeprowadzenie pilotażu zastosowania narzędzia na 5 wybranych powiatach wraz z przygotowaniem rekomendacji dotyczących ewentualnej modyfikacji narzędzia; przebadanie za pomocą opracowanego narzędzia 50 powiatów i opracowanie dla każdego z nich raportu z rekomendacjami; opracowanie raportu zbiorczego, podsumowującego wyniki w badanych powiatach z rekomendacjami, które będą następnie wykorzystane przez MPiPS w procesie szkoleniowym władz samorządowych na temat deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Ostatnim zadaniem beneficjenta będzie opracowanie poradnika dla wszystkich powiatów, opisującego praktyczne zastosowanie narzędzia w oparciu o wyniki badań powiatów.
 
Na marginesie konkursu dodać można, iż pojęcie "deinstytucjonalizacja" jest jednym z priorytetowych słów-kluczy do szafy z eurofunduszami 2014-2020 na politykę zdrowotną i politykę społeczną.
Czw., 21 St. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża