Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Atrakcyjniejsze warunki finansowania dróg lokalnych. Sukces ZPP

Atrakcyjniejsze warunki finansowania dróg lokalnych. Sukces ZPP fotolia.pl
Resort rolnictwa potwierdził 20 sierpnia na posiedzieniu zespoł ds. obszarów wiejskich Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nowe ustalenia finansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 inwestycji na drogach lokalnych, o które zabiegał Związek Powiatów Polskich.

Tylko limit 3 mln zł na beneficjenta
 
Poprzednia wersja projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, zakładała dwa rodzaje ograniczeń wysokości finansowania. Po pierwsze, limit na beneficjenta w wysokości 3 mln zł na cały okres realizacji programu. Po drugie, limit obszarowy, tj. na obszarze gminy pomoc nie mogłaby przekroczyć 3 mln zł. W konsekwencji mogłoby to spowodować paradoksalną konkurencję wniosków powiatu i gmin z jego terenu, swoisty wyścig kto pierwszy, i wyeliminowanie jednego z samorządów.
 
Związek Powiatów Polskich zgłosił wniosek o zniesienie drugiego warunku. Resort rolnictwa zgodził się na to. Zatem inwestycje na terenie danej gminy mogą się niejako nakładać: poprzez realizację projektu drogi gminnej, którego dofinasowanie zdobędzie samorząd gminny oraz inwestycję na drodze powiatowej, przebiegającej przez teren tej gminy, na co dofinansowanie zdobędzie powiat. Każda z jednostek jedynie w ramach limitu określonego dla beneficjenta.
 
Wniosek możliwy na bazie programu funkcjonalno-użytkowego
 
Kolejną zmianą, atrakcyjną z punktu widzenia samorządów lokalnych, jest dopuszczenie kalkulacji kosztów składania wniosków (kosztorysowania inwestycji) jedynie na bazie szacunku z programu funkcjonalno-użytkowego, a nie koniecznie kosztorysu inwestorskiego. Inne zmiany, to m.in.: wniosek będzie można złożyć na operację polegającą na budowie lub przebudowie jednej (!) drogi; droga ta ma prowadzić bezpośrednio (!) do obiektu użyteczności publicznej; inwestycja będzie mogła być realizowana, jeśli będzie spójna z planem przestrzennym – dodano – o ile on istnieje, pozostawiając warunek spójności z planem strategicznym wnioskodawcy; zmienione zostały także w niektórych przypadkach regionalne kryteria wyboru projektów.
 
Zgrać w czasie finansowanie unijne z rządowym finansowaniem dróg lokalnych
 
Jednym z warunków finansowania projektu drogowego z PROW jest brak współfinansowania przez jakikolwiek inny fundusz unijny oraz - dodano - innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe. Niejako w nawiązaniu do ostatniej cześci tego warunku, samorządowcy apelowali do przedstwicieli resortu, by zsynchronizować uruchomienie w regionach konkursów z PROW na drogi lokalne z naborem wniosków do nowej edycji rządowego programu finansowania dróg lokalnych.
Pt., 21 Sp. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża