Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pieniądze na tworzenie dziennych domów opieki nad seniorami

Pieniądze na tworzenie dziennych domów opieki nad seniorami fotolia.pl

Dzienny dom opieki medycznej (DDOM) - jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego (podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym np. poradni geriatrycznej lub opieki długoterminowej ).

W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. Podmioty lecznie będą mogły sięgnąć po środki na uruchomienie DDOM już jesienią w ramach PO WER. Standard dziennego domu opieki medycznej zostanie pilotażowo  przetestowany w ramach PO WER, a następnie upowszechniony z wykorzystaniem środków  Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach perspektywy finansowej na lata  2014-2020.

PO WER jest  programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach  zatrudnienia,  wykluczenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego  rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie  z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Program da je możliwość  przygotowania, przetestowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych  poprawiających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Przedmiotem konkursu jest pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dotyczącego tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej. Standard DDOM został  określony w dokumencie pn. Dzienny dom opieki medycznej - organizacja i zadania. Zaplanowane działanie ma przyczynić się do poprawy jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności  osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych  umożliwiających rozwój alternatywnych form opieki.

W ramach konkursu będzie udzielane wsparcie na realizację projektów dotyczących tworzenia DDOM stanowiących formę opieki skierowanej do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Na konkurs przeznaczono 40 mln zł, kwota na jeden projekt nie może przekraczać 1 mln. Wsparcie dla podmiotów leczniczych  jest na poziomie 97%.

Wnioski będzie można składać od 31 sierpnia.

Więcej informacji na stronie www.zdrowie.gov.pl

Pt., 24 Lp. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Barbara Łączna