Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opieka okołoporodowa - projekt zarządzenia Prezesa NFZ

Opieka okołoporodowa - projekt zarządzenia Prezesa NFZ fotolia.pl

Do konsultacji został przekazany projekt zarządzenia NFZ w sprawie nowelizacji zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Projekt zmierza do poprawy dostępności do świadczeń związanych ze znieczuleniem do porodów zakończonych drogami natury oraz poprawę jakości świadczeń na salach porodowych. Działania Funduszu wpisują się w pakiet rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na rzecz zdrowia prokreacyjnego i seksualnego kobiet „Świadoma bezpieczna ja”.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu mając na celu promowanie efektywnej i bezpiecznej opieki okołoporodowej zgodnej ze „Standardem organizacyjnym opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej,” stanowiącym Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1324) wprowadzono zmiany w modelu finansowania świadczeń związanych z porodem zakończonym drogami natury polegające na korygowaniu rozliczenia grup N01, N02 oraz N03 współczynnikiem w zależności od udziału porodów zakończonych drogami natury w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub w uzasadnionych medycznie przypadkach w znieczuleniu podpajęczynówkowym do wszystkich porodów zakończonych drogami natury (wymagane jest sprawozdanie właściwej procedury ICD-9 zgodnie z §10 ust. 3 pkt 2 zarządzenia).

Zgodnie z projektem dla świadczeniodawców, którzy nie stosują znieczulenia do porodu lub u których odsetek porodów ze znieczuleniem jest niższy niż 5% w kwartale współczynnik dla ww. grup wynosi 0,95. Dla świadczeniodawców, u których udział wynosi powyżej 10% współczynnik korygujący wynosi 1,12, powyżej 20% - 1,19 oraz powyżej 35% 1,21. Podstawą do wyliczenia ww. współczynnika ma być kwartał poprzedzający kwartał, w którym współczynnik obowiązuje. Pierwszorazowe wyliczenie współczynnika nastąpi na podstawie drugiego kwartału 2024 r. (od kwietnia do czerwca) i będzie on obowiązywał od 2. miesiąca kwartału objętego współczynnikiem (tzn. od sierpnia do października 2024 r.). Kolejne wyliczenie współczynnika nastąpi na podstawie trzeciego kwartału (od lipca do września) z zastosowaniem od 2. miesiąca kwartału objętego współczynnikiem (od listopada 2024 r. do stycznia 2025 r.).

Jednocześnie od 1 stycznia 2025 r. współczynnik za porody drogami natury z zastosowaniem analgezji regionalnej wypłacany będzie wyłącznie świadczeniodawcom, którzy w kwartale stanowiącym podstawę do wyliczenia współczynnika osiągnęli co najmniej 2% przyrost odsetka znieczuleń do porodów drogami natury, w stosunku do odsetka znieczuleń do porodów drogami natury osiągniętego w kwartale poprzedzającym kwartał stanowiący podstawę do wyliczenia współczynnika z wyjątkiem świadczeniodawców, którzy osiągnęli pułap osiągnięcia 50% (średni udział europejski porodów ze znieczuleniem) porodów drogami natury z zastosowaniem znieczulenia w kwartale poprzedzającym kwartał stanowiący podstawę do wyliczenia współczynnika.

Skutek finansowy po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia dla projektowanych zmian wyniesie 25 mln zł w skali roku. Przy założeniu wzrostu o 10% udziału znieczuleń do porodów drogami natury skutek finansowy wyniesie 60 mln zł rocznie.

Przepisy zarządzenia mają mieć zastosowanie do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 lipca 2024 r.

Czw., 18 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka