Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konkurs na dyrektora SPZOZ - podział kompetencji

Konkurs na dyrektora SPZOZ - podział kompetencji fotolia.pl

Nawiązując do regulacji § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, warto zaakcentować, że powołanie komisji konkursowej ma doniosłe znaczenie, gdyż inicjuje postępowanie konkursowe.

Ogłoszenie o konkursie stanowi zaś jedną z kolejnych czynności przewidzianych w toku tego postępowania.

Uzasadnione jest więc rozdzielenie kompetencji pomiędzy organem uchwałodawczym oraz organem wykonawczym, w zależności od charakteru poszczególnych czynności postępowania konkursowego.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatu, rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, zaś zarząd powiatu w myśl art. 26 ust. 1 i art. 32 ust. 1 tej ustawy jest organem wykonawczym powiatu, a więc wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Skoro żaden z przepisów ustawy o działalności leczniczej, bądź Rozporządzenia MZ nie przypisał organowi wykonawczemu kompetencji do powołania komisji konkursowej, to należało wywieść, że jest to sprawa zastrzeżona do wyłącznej właściwości rady powiatu, natomiast wszystkie dalsze czynności wykonawcze w toku postępowania konkursowego przeprowadzić powinien zarząd powiatu.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Wt., 5 Mrz. 2024 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka