Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Charakter uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej

Charakter uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej fotolia.pl

Wojewoda Świętokrzyski: Program polityki zdrowotnej jest planem, pewną strategią działania gminy w zakresie walki z chorobą i jej zapobieganiu. Takie dokumenty programowe, wyznaczające kierunki działania jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia mają charakter wewnętrzny. Analizowana uchwała nie należy do żadnej z kategorii aktów prawnych enumeratywnie wymienionych w art. 13 pkt 1 do 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, a w szczególności nie stanowi aktu prawa miejscowego (art. 13 pkt 2 ustawy), a zatem nie podlega obowiązkowi ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Organ nadzoru wskazał, że programy polityki zdrowotnej są adresowane generalnie do ograniczonego kręgu adresatów tj. organów wykonawczych tych jednostek i wskazują jedynie na określone założenia i sposoby działania służące ich realizacji. Programy zdrowotne przyjęte w oparciu o art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mogą w swej treści zawierać jedynie ogólne wytyczne co do sposobu działania w zakresie określonym tym programem. Uchwała przyjmująca do realizacji tego rodzaju programy zdrowotne nie zawiera norm prawnych powszechnie obowiązujących i ma w istocie charakter wewnętrzny. Przedmiotowa uchwała nie kreuje po stronie mieszkańców gminy żadnych praw ani obowiązków, a z uwagi na swe jednokrotne zastosowanie nie posiada waloru abstrakcyjności, jaki jest właściwy aktom prawa miejscowego. Program polityki zdrowotnej stanowi akt kierownictwa wewnętrznego i jest skierowany do podmiotów, którym powierza się jego realizację. Program zawiera jedynie treści mające charakter diagnoz, analiz, wniosków, planów, celów i zasad polityki, których założeniem jest zapobieganie chorobie. W związku z powyższym, brak norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym w badanej uchwale wyłącza możliwość przyjęcia, iż akt ten posiada rangę aktu prawa miejscowego.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR PNK.I.4131.140.2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2023 r.

Źródło: edziennik.kielce.uw.gov.pl 

Pt., 28 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel