Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jaki jest plan pomocy rządu dla zadłużonych szpitali? - interpelacja poselska

Jaki jest plan pomocy rządu dla zadłużonych szpitali? - interpelacja poselska fotolia.pl

Do Ministra Zdrowia została skierowana interpelacja poselska dotycząca zadłużenia szpitali. 

W tekście interpelacji zwrócono uwagę na bardzo złą kondycje finansową szpitali a także fakt, że sytuację pogorszyła reforma systemu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która weszła w życie od lipca 2022 roku i za którą nie poszedł adekwatny wzrost wyceny świadczeń.

W związku z powyższym do Ministra Zdrowia zwrócono się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ile wynosi zadłużenie szpitali według stanu na dzień 31.12.2023 roku?
  2. Czy planowane jest wdrożenie systemowego oddłużania szpitali?
  3. Jaki jest plan pomocy rządu dla szpitali, które mają ogromne zadłużenie?

Odpowiedzi udzielił Wojciech Konieczny, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jak wskazał Pan minister według stanu na dzień 30 września 2023 r., wartość zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz) wyniosła 21 256,6 mln zł. Natomiast zobowiązania wymagalne spzoz odnotowano w wysokości 2 442,1 mln zł. Jednocześnie zobowiązania ogółem spzoz, zwiększyły się o ok. 10,4 mld zł na przestrzeni IV kw. 2015 –III kw. 2023 r.. Odnosząc się do oddłużania szpitali minister wyjaśnił, że systemowe oddłużenie szpitali, które ma być skuteczne i trwałe, musi zostać wprowadzone równolegle z reformą szpitalnictwa i nie może być realizowane w oderwaniu od mapy potrzeb zdrowotnych, sieci łóżek szpitalnych oraz wyceny świadczeń medycznych.

W odpowiedzi na interpelację minister Wojciech Konieczny podkreślił, że do czasu opracowania reformy szpitalnictwa Ministerstwo Zdrowia podejmuje bieżące działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. Wśród działań wymienił: podnoszenie przez NFZ ceny jednostek rozliczeniowych w poszczególnych rodzajach świadczeń (na rok 2024 wysokość środków zapisana na koszty świadczeń opieki zdrowotnej NFZ wynosi 157,56 mld zł i jest wyższa o 15,45% tj.o 21,09 mld zł); AOTMiT w ramach prac związanych z przygotowaniem ww. raportu monitoruje i analizuje sytuację finansową podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w tym w szczególności szpitali z uwzględnieniem ich kategorii i poziomu w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej; analizie podlegają również cyklicznie gromadzone informacje o wysokości poszczególnych składowych wynagrodzenia i wymiarze zatrudnienia osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Źródło: www.sejm.gov.pl

Pt., 23 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka