Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w dyżurach aptecznych – odpowiedzi na pytania (cz.4)

Zmiany w dyżurach aptecznych – odpowiedzi na pytania (cz.4) fotolia.pl

Kontynuujemy nasz cykl artykułów odpowiadających na pytania dotyczące zmian w dyżurach aptecznych.

Czy apteka pełniąca dyżur całodobowy (w powiecie mającym siedzibę w mieście powyżej 40 tysięcy) będzie opłacana przez NFZ lub powiat?

W art. 94 Prawa farmaceutycznego należy odróżnić pojęcie rozkładu godzin pracy aptek i dyżurów. Pisaliśmy o tym https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/70547-zmiana-przepisow-dotyczacych-dyzurow-aptecznych-podstawowe-roznice-pomiedzy-obecnym-a-nowym-stanem-prawnym. Jeżeli apteka pracuje w trybie całodobowym, to nie ma potrzeby aby zarząd powiatu podejmował uchwałę o pełnieniu przez tę aptekę dyżurów w porze nocnej lub dni wolne od pracy. Jeżeli nie będzie uchwały zarządu powiatu, nie będzie odpłatności.

Czy w przypadku miasta powyżej 40 tys. mieszkańców i informacji apteki pracującej w tym mieście codziennie od poniedziałku do niedzieli od godz. 7.00 do 23.00 jest konieczność wyznaczania dyżurów?

Nie ma potrzeby wyznaczania dyżurów. Nawet gdyby apteka deklarowała krótsze godziny pracy, to zarządzenie prezydenta miasta o wyznaczaniu dyżurów miasta nadal miałoby charakter fakultatywny.

Gdzie możemy zweryfikować, kto jest podmiotem prowadzącym aptekę?

W rejestrze aptek https://rejestry.ezdrowie.gov.pl/ra/search/public

Czy po 31 stycznia powiat obligatoryjnie wszczyna postępowania o nałożeniu kary finansowej na podmioty prowadzące apteki, które nie przekazały rozkładu godzin pracy?

Co do zasady tak, natomiast w mojej ocenie, jeżeli podmiot prowadzący aptekę przekazałby rozkład godzin pracy po tym terminie (np. 1-2 luty) ale przed wszczęciem postępowania to rozważyłam odstąpienie od prowadzenia takiego postępowania. Gdyby sytuacja się powtarzała tzn. w kolejnych latach podmiot prowadzący aptekę notorycznie spóźniał się z przekazywaniem informacji o rozkładzie pracy apteki, to wszczęcie takiego postępowania będzie uzasadnione. Art. 129bb Prawa farmaceutycznego nie ma charakter represyjnego. Celem wprowadzenia tego przepisu było zmotywowanie podmiotów prowadzących do przestrzegania nałożonego na nich obowiązku, tak aby powiat był w stanie sprawnie przeprowadzić kolejne etapy postępowania w sprawie ustalenia dyżurów aptek.

Jeżeli podmiot prowadzący aptekę ma kilkanaście aptek na terenie kraju i wysłał oświadczenie, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 8 nie wskazując dokładnie, której apteki to dotyczy (na terenie kraju) do którego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego należy wysłać zapytanie?

Zarząd powiatu wysyła zapytanie w odniesieniu do aptek położonych na swoim terenie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w województwie na terenie którego prowadzona jest apteka.

Czy w niedzielę i święta dyżur dzienny może pełnić jedna apteka a nocny już inna apteka? Ewentualnie jeśli jedna apteka to między godziną 18 a 19 jest luka - co wtedy? Apteka ma zostać zamknięta na godzinę?

W mojej ocenie taki podział pracy aptek jest dopuszczalny. Jeżeli powiat planuje wyznaczenie dyżurów w dni wolne od pracy do godziny 18.00 a w porze nocnej od godziny 19.00 to godzinna przerwa z prawnego punktu widzenia jest dopuszczalna. Od prowadzącego aptekę będzie zależało czy będzie wolał na godzinę zamknąć aptekę, czy pracować ale w takim przypadku praca pomiędzy 18.00 a 19.00 nie zostanie sfinansowana przez NFZ.

Czy w ramach analizy zaspokojenia potrzeb ludności, powinniśmy zwrócić się do aptek po "dane dotyczące ilości sprzedaży leków w porze nocnej i w dniach wolnych i w święta" za rok 2023?

Takiego obowiązku nie ma. Ponadto pozyskanie takich danych ma sens pod warunkiem, że dane apteki faktycznie pracowały w nocy i dni wolne od pracy. Np. w aptece, która standardowo pracuje do godzin. 18.00, liczba sprzedanych leków będzie wynosiła „0”. Odnośnie adresata takiego zapytania, raczej sugerowałabym skierowania zapytania dotyczącego informacji o ilości recept w tym ilości recept refundowanych na antybiotyki w nocy oraz w dni wolne od prac oddział NFZ w aptekach na obszarze powiatu. Oddziały NFZ gromadzą takie dane na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Cześć III cyklu dostępna jest TUTAJ.

Śr., 31 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel