Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 10)

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 10) fotolia.pl

Kolejną część cyklu o szczególnej opiece geriatrycznej poświęcimy zasadom udzielania świadczeń przez centrum zdrowia 75+.

Z przepisów wstępnych ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej wynika, że centrum zdrowia 75+ ma odpowiadać za:

 1. planowanie i koordynowanie opieki zdrowotnej nad pacjentami centrum, w szczególności przez zapewnienie całościowej oceny geriatrycznej oraz opracowanie i realizację indywidualnego planu postępowania terapeutycznego, zwanego dalej „indywidualnym planem”;
 2. zapewnienie koncyliacji lekowej pacjentom centrum;
 3. zapewnienie działań profilaktycznych i promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb osób uprawnionych, w tym mających na celu zapobieganie ich niepełnosprawności i niesamodzielności;
 4. zapewnienie edukacji zdrowotnej pacjentom centrum oraz ich opiekunom;
 5. zapewnienie wsparcia psychologicznego pacjentom centrum.

W art. 20 doprecyzowano, że centrum w szczególności będzie:

 1. udzielało świadczeń z zakresu geriatrii (przez lekarza i pielęgniarkę), z zakresu fizjoterapii (przez fizjoterapeutę), opieki psychiatrycznej (przez psychologa), porad dietetyka;
 2. zapewniało terapię zajęciową;
 3. zapewniało edukację zdrowotną.

Dodatkowo centrum ma zapewnić transport pacjentów centrum z miejsca zamieszkania pacjenta centrum do centrum i z powrotem  na zlecenie lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w centrum oraz ich wyżywienie.

Centrum będzie zobowiązane do przeprowadzania całościowej oceny geriatrycznej, ale będzie zwolnione z tego obowiązku, jeżeli pacjent będzie posiadał wynik całościowej oceny geriatrycznej przeprowadzonej w okresie 30 dni przed dniem wystawienia skierowania do centrum.

Na podstawie wyników oceny zespół geriatryczny w składzie lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog i koordynator opieki geriatrycznej będą przygotowywać indywidualny plan postępowania terapeutycznego, który będzie podlegał ewaluacji nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Indywidulany plan ma zawierać:

 1. informację o podstawowych problemach zdrowotnych i społecznych pacjenta centrum;
 2. określenie celu postępowania terapeutycznego;
 3. określenie planowanych metod osiągnięcia celu postępowania terapeutycznego, w szczególności wskazanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych pacjentowi w centrum zdrowia 75+;
 4. określenie potrzeb opiekuńczych i pielęgnacyjnych pacjenta, w tym potrzeby zbadania przez ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych możliwości objęcia go świadczeniami z zakresu pomocy społecznej lub usługami społecznymi;
 5. wskazanie okresu i harmonogram realizacji indywidualnego planu.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że przykładowe zalecenia, które można uwzględnić w indywidualnym planie obejmują: pobyt w dziennym ośrodku opieki geriatrycznej (DOOG), konsultacje specjalistyczne realizowane w AOS (np. u okulisty, psychiatry, kardiologa itp.), rehabilitację, która może być realizowana w ramach DOOG lub w innym miejscu, zakres wsparcia realizowany przez edukatora zdrowotnego (dla pacjenta i jego rodziny), konieczność zapewnienia transportu na realizację świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych.

Po zakończeniu realizacji indywidualnego planu koordynator opieki geriatrycznej będzie przeprowadzał rozmowę z pacjentem, jego opiekunem oraz osobami zaangażowanymi w realizację planu rozmowy podsumowujące jego realizację.

Po zakończeniu realizacji indywidualnego planu centrum będzie wydawało pacjentowi kartę informacyjną zawierającą zalecenia dotyczące dalszego postępowania, w tym objęcia pacjenta innymi formami opieki zdrowotnej.

Śr., 25 Prn. 2023 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel