Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 2)

Szczególna opieka geriatryczna (cz. 2) fotolia.pl

Kontynuujemy temat szczególnej opieki geriatrycznej. Część druga poświęcona jest zadaniom organów administracji publicznej.

Zadania z zakresu szczególnej opieki geriatrycznej mają wykonywać:

 1. minister właściwy do spraw zdrowia;
 2. wojewoda;
 3. powiat.

Do zadań ministra ma należeć:

 1. określanie kierunków rozwoju szczególnej opieki geriatrycznej;
 2. monitorowanie organizacji i dostępności szczególnej opieki geriatrycznej;
 3. dokonywanie oceny projektów wojewódzkich planów działania szczególnej opieki geriatrycznej (dalej wojewódzkie plany) oraz ich aktualizacji;
 4. zatwierdzanie wojewódzkich planów oraz ich aktualizacji.

Do zadań wojewody ma należeć:

 1. sporządzanie projektu wojewódzkiego planu oraz jego aktualizacji;
 2. uzgadnianie z właściwymi powiatami warunków utworzenia centrum 75+;
 3. monitorowanie działalności centrum w zakresie organizacji i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Do zadań powiatu ma należeć:

 1. rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia osób, które ukończyły 75. rok życia, zamieszkujących na terenie powiatu;
 2. zgłaszanie wojewodzie propozycji dotyczącej utworzenia i lokalizacji centrum 75+;
 3. utworzenie centrum, w przypadku gdy taka potrzeba wynika z wojewódzkiego planu;
 4. zawieranie porozumień z innym powiatem o przekazanie temu powiatowi sąsiedniemu zadania utworzenia centrum (w wielu przypadkach zawieranie takich porozumień będzie konieczne, szerzej na ten temat będzie mowa w jednej z kolejnych części).

Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej nie uchyla innych obowiązujących przepisów. W szczególności, w zakresie nieuregulowanym w ustawie o szczególnej opiece geriatrycznej nadal zastosowanie będą miały przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym dotycząca finansowania świadczeń, warunków realizacji świadczeń gwarantowanych (w tym zakresie będzie konieczna nowelizacja tzw. rozporządzeń koszykowych), przepisy ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej czy ustawy o działalności leczniczej.

Oczywiście zadania związane z bezpośrednim udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej będą spoczywać na podmiotach wykonujących działalność leczniczą. W ustawie wprost wskazano, że szczególna opieka geriatryczna ma być sprawowana w:

 1. szpitalnych oddziałach geriatrycznych wskazanych w wojewódzkim planie;
 2. w centrach zdrowia 75+;
 3. podstawowej opiece zdrowotnej.
Śr., 30 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel