Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowy produkt w AOS - diagnostyka patomorfologiczna - projekt zarządzenia NFZ

Nowy produkt w AOS - diagnostyka patomorfologiczna - projekt zarządzenia NFZ fotolia.pl

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt nowelizacji zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego, w zarządzeniu wprowadzono modyfikacje w następujących obszarach:

1) dodano nowe produkty dotyczące diagnostyki patomorfologicznej.

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) z 20 kwietnia 2023 r. w załączniku nr 5c do zarządzenia dodano produkty rozliczeniowe:

  • 5.05.00.0000108 dodatkowy koszt diagnostyki patomorfologicznej w AOS – materiał onkologiczny mały,
  • 5.05.00.0000109 dodatkowy koszt diagnostyki patomorfologicznej w AOS – materiał onkologiczny specjalny

z określeniem zasad sprawozdawania i rozliczania przedmiotowych produktów.

Wprowadzenie dodatkowego finansowania badań patomorfologicznych ma na celu podniesienie jakości udzielanych świadczeń w ramach diagnostyki onkologicznej prowadzonej na rzecz pacjentów posiadających kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz umożliwienie pacjentom onkologicznym uzyskania świadczeń na najwyższym poziomie, dlatego produkty te dedykowane są dla świadczeniodawców, którzy uzyskali, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia w zakresie działalności jednostki diagnostyki patomorfologii, będącej jednostką organizacyjną tego świadczeniodawcy.

2) zmodyfikowano wykaz procedur w produktach rozliczeniowych dedykowanych diagnostyce podstawowej i rozszerzonej chorób reumatologicznych.

O95 Żelazo (Fe)” z listy RDP 1 ponieważ jest także na liście RDP 2, zmiany procedury „89.52 Elektrokardiogram” na procedurę „89.522 Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)” wskazaną w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Szacowany roczny skutek finansowy po stronie płatnika publicznego dla wprowadzonych zmian, w niniejszym zarządzeniu oraz zarządzeniu  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne wynosi około 110,6 mln zł.

Przepisy zarządzenia mają mieć zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 czerwca 2023 r., symetrycznie z zarządzeniem w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 30 maja br. do godz. 12:00.

Źródło: www.nfz.gov.pl 

Śr., 24 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka