Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – zmiana zarządzenia Prezesa NFZ

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – zmiana zarządzenia Prezesa NFZ fot.canva

22 marca NFZ opublikował projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień. Konsultacje trwają 14 dni.

Jak wskazano w uzasadnieniu potrzeba wydania zarządzenia zmieniającego, wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W przepisie § 18 ust. 1 pkt 55 zarządzenia zmienianego wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu czasu trwania programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym. W załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia zmienianego w zakresie świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi zaburzeniami rozwoju dodano produkty rozliczeniowe umożliwiające rozliczenie porady lekarskiej terapeutycznej i porady lekarskiej kontrolnej. Dodatkowo dla wizyt terapeutycznych w zakresie programu realizowanych przez różnych specjalistów wprowadzono odrębne produkty rozliczeniowe, w tym poradę terapeutyczną udzielaną przez psychologa posiadającego kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej.

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w treści przepisu § 18 ust. 1 zarządzenia zmienianego:

  1. pkt 2 - doprecyzowano, że świadczenie dzienne psychiatryczne w oddziałach dziennych jest realizowane w następujących po sobie dniach,
  2. pkt 17 - wprowadzono zastrzeżenie do stosowania, tj. odwołanie do pkt 17b,
  3. pkt 17b - wprowadzono nową jednostkę redakcyjną regulującą sposób sprawozdawania świadczeń udzielonych w domu lub w środowisku, o których mowa w załączniku 8 do rozporządzenia, więcej niż jednemu świadczeniobiorcy,

Ponadto, w przepisie § 18 ust. 4a zarządzenia zmienianego zmodyfikowano nazwę odnoszącą się do świadczeń gwarantowanych jednostkowych realizowanych w miejscu pobytu świadczeniobiorcy lub jego środowisku. Jednocześnie dodano nową jednostkę redakcyjną, tj. ust. 4aa, w której uregulowano wyjątek dotyczący udzielania świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

W związku z wprowadzeniem zmian w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia polegających na umożliwieniu sprawozdawania w ramach produktu rozliczeniowego więcej niż jednej osoby personelu biorącej udział w realizacji świadczenia gwarantowanego udzielanego przez dwie osoby z personelu, dotychczasowe produkty rozliczeniowe określone w załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia, przeznaczone do rozliczenia przedmiotowych świadczeń zastąpiono jednym produktem dla określonego świadczenia. W związku z powyższym uchylono przepisy § 18 ust. 1 pkt 44 i 44a i wprowadzono pkt 44b i 44c regulujące sposób sprawozdawania dwóch osób realizujących świadczenie oraz rozliczanie sesji rodzinnej udzielanej w zakresach świadczeń określonych w załączniku nr 1a do zarządzenia zmienianego.

W celu wyeliminowania wątpliwości dotyczących rozliczania w ramach programu grupowych zajęć terapeutycznych trwających 120 minut za pomocą produktów rozliczeniowych przeznaczonych do rozliczenia grupowych zajęć terapeutycznych dla czasu trwania 60 minut, do załącznika nr 1 i 1a zarządzenia zmienianego wprowadzono dla tych świadczeń odrębny produkt.

Źródło: www.nfz.gov.pl 

Sob., 25 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel