Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Badanie stóp dzieci i młodzieży – pilotaż

Badanie stóp dzieci i młodzieży – pilotaż fotolia.pl

Wady postawy obecnie dotykają ok. 50-90% dzieci. Konsekwencją nieleczonych wad kończyn dolnych, w tym nieleczone nieprawidłowości w budowie stopy, wpływają na zaburzenie pracy i ruchomości stawu kolanowego i tym samym mogą oddziaływać na cały łańcuch biokinetyczny dziecka. Ministerstwo Zdrowia w celu przeciwdziałania problemowi skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego badania stóp dzieci i młodzieży.

Celem proponowanego programu pilotażowego badania stóp dzieci i młodzieży jest praktyczne sprawdzenie efektywności wykrywania wad kończyn dolnych u dzieci w wieku od 5. do 16. roku życia przez manualne badanie biomechaniki stóp oraz badanie podoskopowe albo manualne badanie biomechaniki stóp oraz komputerowe badanie stóp na platformie, a także przetestowanie zaplanowania i prowadzenia dalszego postępowania terapeutycznego przez fizjoterapeutę, jak również dokonanie przez niego końcowej oceny i opisu stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii.

Objęcie pacjentów programem pilotażowym będzie następowało bez skierowania, zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Docelowo, w okresie 24 miesięcy przewidzianych na realizację programu, zakłada się objęcie nim przez każdego z realizatorów nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1500 pacjentów. Liczba realizatorów została określona w przedziale od 12 do 16.

Realizatorem programu pilotażowego może być świadczeniodawca posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz dysponujący sprzętem niezbędnym do wykonywania badań w ramach programu. Dodatkowym warunkiem, jest zapewnienie przez realizatora programu dostępu do fizjoterapeuty, który będzie wykonywał objęte programem badania, planował i prowadził dalsze postępowanie fizjoterapeutyczne, dokonywał końcowej oceny i opisu stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii oraz udzielał świadczeniobiorcy zaleceń.

Realizowane w ramach programu pilotażowego badania obejmują manualne badanie biomechaniki stóp oraz badanie podoskopowe albo alternatywnie manualne badanie biomechaniki stóp oraz komputerowe badanie stóp na platformie. W celu realizacji ww. badań niezbędne jest zapewnienie przez realizatora wyposażenia w następujący sprzęt: podoskop, podobarograf, monofilament, młotek neurologiczny.

Badania manualne pozwala ocenić stan i funkcję stóp oraz zdiagnozować przyczynę i umiejscowienie ewentualnych dolegliwości bólowych. Badanie manualne pozwala również na ocenę struktur otaczających staw, siłę mięśniową, zakres ruchomości i stabilność stawów skokowych, koślawość kolan i ułożenie miednicy,.

Badanie podoskopowe jest badaniem diagnostycznym stóp, dającym wiele informacji dotyczących kształtu stopy, obecności zgrubień na podeszwie, ale także umożliwia przeprowadzenie badania stabilności stóp. Umożliwia ono zaobserwowanie nawet odchylenia od prawidłowego ułożenia stóp.

Komputerowe badanie stóp na platformie polega na pomiarze sił reakcji podłoża w odpowiedzi na naciski stóp pacjenta znajdującego się w pozycji stojącej lub w trakcie chodu. Zazwyczaj odbywa się na specjalnej macie pokrytej czujnikami, której długość pozwala na swobodne  postawienie  kilku  kroków  podczas  pojedynczego  przejścia.

Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wyłonieni w drodze otwartego naboru przeprowadzanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj.

Śr., 31 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek