Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czerwcowy Zespół Obszarów Wiejskich KWRiST

Czerwcowy Zespół Obszarów Wiejskich KWRiST fotolia.pl

20 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST. Posiedzenie skupiło się głównie wokół projektu ustawy o zdrowiu zwierząt.

Do projektu tego uwagę zgłosił Związek Powiatów Polskich. Pierwsza z uwag ZPP dotyczyła możliwości nakazania budowy siatek wokół dróg zarządom dróg przez powiatowego inspektora weterynarii, w przypadkach zagrożeń chorobami zwierząt. Większością dróg w Polsce zarządzają jednostki samorządu terytorialnego a ustawodawca nie przewidział w ustawie zwrotu kosztów budowy siatek. Stanowi to potencjalne przenoszenie kosztów działań na JST, podczas gdy zwalczanie i prewencja ws. chorób zwierząt stanowią zadanie administracji rządowej. Podobna uwaga była podnoszona już podczas prac legislacyjnych nad ustawą w 2020 roku i wówczas projektodawca zasłaniał się, że przepis ten dotyczył będzie głównie GDDKiA, natomiast w skali kraju znane są już sytuacje, gdzie polecenia budowy siatek było wydawane zarządcom dróg gminnych np. w Szczecinie. Stąd też wnosiliśmy, o ustanowienie zasad zwrotu kosztów realizacji zadania, w przypadku gdy polecenie takie zostanie wydane lokalnemu zarządcy dróg.

Druga uwaga do przedmiotowego projektu dotyczyła możliwości powołania rzeczoznawcy zamieszkującego na terenie konkretnego powiatu a nie gminy, z uwagi na konieczność zwiększenia prawdopodobieństwa znalezienia takiej osoby. Uwaga ta została uwzględniona.

Projekt ustawy o zdrowiu zwierząt znajduje się obecnie w konsultacjach publicznych, stąd też zostanie zaopiniowany po przesłaniu wersji ostatecznej projektu.

Zespół zaopiniował pozytywnie projekt zmian do wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze owoców i warzyw.

W sprawach różnych Zespół omówił następujące tematy:

  • Informacja nt. aktualnego stanu spraw dotyczącego wspólnot gruntowych – strona rządowa wskazała, że minister monitoruje realizację wprowadzanych przepisów. Obecnie znajduje się na etapie formułowania wniosków z zebranych danych. Być może zostaną wprowadzone szersze zmiany, stąd ministerstwo zachęca do przesyłania postulatów w tym zakresie.
  • Informacja nt. rozwiązań problemu bezdomności zwierząt zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast – strona rządowa poinformowała, że pracuje obecnie nad ustawą dotyczącą identyfikacji chipami psów i kotów a także Krajowym Rejestrem Psów i Kotów i ich właścicieli. W najbliższych dniach powinien ukazać się projekt, który oczekuje na wpis do wykazu prac Rady Ministrów.
Pt., 21 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek