Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

DPS jak podmiot leczniczy – projekt ustawy wreszcie z wpisem do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

DPS jak podmiot leczniczy – projekt ustawy wreszcie z wpisem do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów fot.canva

UD409 – taki numer w wykazie prac legislacyjnych otrzymał projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej. Nowe przepisy mają dać możliwość wykonywania przez DPS (niezależnie od formy organizacyjnej, w jakiej działa) działalności leczniczej, a w konsekwencji zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgodnie z założeniami projektu DPS będzie mógł wystąpić do wojewody, jako organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wnioskiem o wpis do rejestru. DPS zostanie wpisany do ww. rejestru i będzie mógł podjąć działalność leczniczą po spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej tj.:

  1. dysponowaniu odpowiednimi pomieszczeniami i urządzeniami;
  2. zatrudnianiu osób wykonujących zawód medyczny, np. pielęgniarek;
  3. stosowaniu wyrobów medycznych;
  4. zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem podmiotu leczniczego.

W projektowanych przepisach przewidziano, że DPS będący podmiotem leczniczym będzie udzielał ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te byłyby wykonywane w ambulatorium będącym zakładem leczniczym DPS. Ponadto ze względu na okoliczność, że regulacje dotyczące zasad kierowania DPS-em (działającym w formie jednostki budżetowej) oraz sposobu wyłaniania i zatrudniania kierownika są uregulowane w ustawie o pomocy społecznej zaproponowano wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 46 ust. 2–4, 47 i art. 49 ustawy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych dla kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, podstaw zatrudniania kierownika oraz podejmowania przez niego innego zatrudnienia). Ponadto zaproponowano wyłączenie przepisu art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, który dotyczy rady społecznej.

Projektowane przepisy przewidują, że do średniomiesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej nie będą wliczane koszty utworzenia podmiotu leczniczego oraz wykonywania działalności leczniczej przez dom pomocy społecznej.

Po wprowadzeniu omawianych zmian DPS będzie mógł być świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i zawierać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie których będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców. Ponadto projektowane przepisy „pośrednio” (DPS jako podmiot leczniczy) uregulują status prawny pielęgniarek zatrudnionych obecnie w DPS.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.

Źródło: www.gov.pl 

Czw., 7 Lp. 2022 1 Komentarz Dodane przez: Bernadeta Skóbel

Komentarze

AGA
0 # AGA 2022-07-08 16:55
Czyli nie każdy DPS będzie musiał zostać podmiotem leczniczym? Tylko te co będą chciały, reszta zostanie na starych zasadach? Czy właścicielom prywatnych DPS będzie się to opłacało? Będą musieli zapłacić zatrudnionemu personelowi zdecydowanie większe pieniądze niż dotychczas. Skąd na to wezmą? Czy będzie to sponsorowane przez NFZ? Fizjoterapeuta z tytulem mgr w dps zarabia ok 3200brutto , jeżeli dps zyska status podmiotu leczniczego trzeba będzie zapłacić mu 5700. Opiekun zarabia 3010 jeżeli dps będzie podmiotem leczniczym trzeba będzie mu zapłacić 4800. Kto na to da?
| | |